Woonkostentoeslag verruimde maatregel voor ondernemers

De verruimende maatregel woonkostentoeslag is bedoeld voor ondernemers die niet in staat zijn om de huur lasten van de woning die zij bewonen te betalen. Deze maatregel geldt dus niet voor de huur van uw bedrijfspand.

In tegenstelling tot de TOZO wordt er gevraagd naar het inkomen van een partner of van meerderjarige inwonende familieleden. Heeft u een partner of meerderjarige familieleden die bij u inwonen? Dan telt hun inkomen mee bij het vaststellen van het recht op een tegemoetkoming.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

De regeling is uitsluitend bedoeld voor de onderstaande ondernemers:

 • Eenmanszaak
 • Zzp'ers
 • Freelancer
 • Vennootschap onder firma (vof)
 • Maatschap
 • Commanditaire vennoot (cv)

Koopwoning?

Heeft u een koopwoning? Neem dan contact op met uw hypotheekverstrekker voor een regeling.
U komt niet in aanmerking voor de verruimde maatregel woonkostentoeslag.

Huurtoeslag?

Ontvangt u al huurtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u op de website van de Belastingdienst bij toeslagen uw verwachte jaarinkomen bijstellen. Uw huurtoeslag wordt daar dan op aangepast.
U komt niet in aanmerking voor de verruimde maatregel woonkostentoeslag.

Woont u op een kamer?

Neem dan contact op met uw verhuurder voor een regeling.
U komt niet in aanmerking voor de verruimde maatregel woonkostentoeslag.

Periode?

De regeling geldt tot 1 oktober 2021.

Problemen met betalen van uw huur?

Binnen 4 weken na uw aanvraag proberen wij een besluit te nemen. Door de grote drukte kan dit langer duren.
Neem contact op met uw verhuurder en laat weten dat u een beroep hebt gedaan op de verruimde maatregel woonkostentoeslag.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Nijmegen
 • U moet tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn
 • U bent Nederlander of buitenlander die in Nederland verblijft volgens de wet
 • U bent een gevestigde zelfstandige (eenmanszaak, zzp'er, freelancer, vof, maatschap, cv)
 • U heeft een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland
 • U staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van uw eigen bedrijf
 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met uw onderneming
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep
 • Uw vermogen bedraagt op 1 januari 2020 minder dan € 30.846,- voor een alleenstaande (ouder) of
  € 61.692 als er sprake is van een toeslagpartner
 • Als uw totale gezinsinkomen meer bedraagt dan € 1.500,- euro netto per maand krijgt u een draagkrachtberekening
 • Heeft u een partner of meerderjarige familieleden die bij u inwonen? Dan telt hun inkomen mee bij het vaststellen van het recht op een tegemoetkoming