Sporthal Plus

Er komt een nieuwe Sporthal Plus in Nijmegen-Noord. Op deze pagina leest u er meer over. 

Sporthal en Gezondheidsplein 

De accommodatie krijgt 2 hoofdfuncties: de sporthal en een uitgebreid Gezondheidsplein. Het multifunctionele gebouw komt in de nieuwe wijk Hof van Holland. In de zomer van 2022 is de opening. 

Behoefte aan sport- en gezondheidsvoorzieningen in Nijmegen-Noord

Nijmegen-Noord groeit. En daarmee groeit ook de behoefte aan sport- en gezondheidsvoorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat er in Nijmegen-Noord een tekort is aan binnensportaccommodaties. De nieuwe sporthal speelt in op deze behoefte voor zowel bewegingsonderwijs, breedtesport en nationale topsport. Daarnaast zorgt de groei ook voor de behoefte aan meer zorgaanbieders, de buurtteams en het Stip.  

De Sporthal Plus 

Wethouder Bert Velthuis licht toe: “Die Plus is er niet voor niets: het is een plek waar gezondheid, in de breedste zin van het woord, centraal staat. Overdag is de sporthal voornamelijk voor basis- en middelbare scholen uit de buurt en ’s avonds kunnen sportverenigingen terecht in deze gloednieuwe accommodatie. Naast de sporthal komt er een groot Gezondheidsplein. Met deze nieuwe accommodatie dragen we bij aan sporten en bewegen én brengen we zorg dichtbij de inwoners van Nijmegen-Noord.” 

Gezondheidsplein

Aan het Gezondheidsplein komen een heleboel zorgaanbieders: huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten, verloskundigen, tandartsen, welzijn- en jongerenwerkers, het buurtteam Volwassenen, het buurtteam Jeugd en Gezin, gezondheidsmakelaars van de GGD en thuiszorgers. Daarnaast komt er een prikpost en vestigt het Stip zich er. Het heet niet voor niets een Gezondheidsplein: op het plein ontmoeten professionals en inwoners elkaar en wordt er intensief samengewerkt. Cortese Development investeert in het Gezondheidsplein. 

Video

Bent u benieuwd naar hoe de Sporthal Plus eruit komt te zien? Bekijk dan deze video op YouTube.