Alcohol tijdelijk schenken

Wilt u zwak-alcoholische dranken (minder dan 15% alcohol) verkopen tijdens een evenement of festiviteit, bijvoorbeeld een braderie, muziekfeest of kermis? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Direct regelen met DigiD

Een ontheffing aanvragen voor drank kan alleen in combinatie met het melden van een (klein) evenement of het aanvragen van een evenementenvergunning.

Alcohol mag alleen ter plaatse gebruikt worden en de ontheffing kan voor maximaal 12 aaneengesloten dagen verleend worden

De aanvrager moet:

  • 21 jaar of ouder zijn
  • Tijdens het schenken aanwezig zijn
  • Toezicht houden

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

€ 140,51