Standplaatsvergunning: spullen verkopen of diensten leveren

Vraag een standplaatsvergunning aan als u spullen wilt verkopen of diensten leveren aan de openbare weg vanuit een kraam, wagen of met een tafel of ander middel.

Vraag uw vergunning minstens 8 weken van tevoren aan, maar niet eerder dan 16 weken.

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

 • Er zijn 2 soorten standplaatsen:
  • Vaste standplaats: 1 vaste plek die u 1 of meerdere dagen in de week gebruikt. De vergunning geldt voor maximaal 5 jaar
  • Tijdelijke standplaats: u mag op wisselende plekken staan voor 1 dag tot maximaal 6 weken
 • Voor popconcerten op de Goffert zijn er op de Muntweg maximaal 4 standplaatsen. Bij meer dan 4 aanvragen wordt er geloot. Binnen 2 weken na de uiterste aanvraagdatum hoort u of u een standplaats krijgt
 • In het centrum geven we geen vergunning voor commerciële tijdelijke standplaatsen. Het centrum wordt begrensd door de Waal, de singels (Traianusplein, Sint Canisiussingel, Oranjesingel, Keizer Karelplein, Van Schaeck Mathonsingel) en het spoor (Stationsplein)
 • Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktstandplaatsvergunning. U heeft een marktstandplaatsvergunning nodig als u een vaste plaats wilt op 1 van de markten
 • Wilt u een standplaats op een plek die geen eigendom is van de gemeente Nijmegen? Dan moet u ook toestemming vragen aan de eigenaar

Vierdaagse

Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gelden andere regels:

Koningsdag

Op Koningsdag (27 april 2018) is in het Goffertpark een vrijmarkt. Wilt u hier staan om alcoholvrije dranken of etenswaren te verkopen, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Verkoop van andere waren is verboden. Er zijn maximaal 22 standplaatsvergunningen beschikbaar. Bij meer dan 22 aanvragen wordt er geloot.

Het is niet meer mogelijk een standplaats aan te vragen voor Koningsdag 2018. Het aanvragen voor een vergunning voor Koningsdag 2019 is mogelijk vanaf januari 2019.

Rivierpark/Lentse Warande

Vanaf 2018 zijn er 4 vaste standplaatsen in het Rivierpark beschikbaar voor zowel food als non-food branches: 

 • We zien op deze standplaatsen graag 4 verschillende branches. Komen er voor dezelfde branches meerdere aanvragen binnen, dan wordt er geloot
 • We geven de voorkeur aan ondernemers die de standplaats minstens 2 dagen in de week gebruiken
 • De standplaatsen zijn beschikbaar voor maximaal 5 jaar
 • Er zijn nu nog geen voorzieningen voor elektra en water. Deze voorzieningen komen er waarschijnlijk uiterlijk in 2019

Aanvragen kan via het webformulier tot en met zondag 25 maart 2018. Geef bij uw aanvraag bij locatie duidelijk aan dat u een standplaats wil innemen op het Rivierpark.

 • Foto van de verkoopwagen/kraam
 • Situatieschets van de locatie met daarop de standplaats (schaal 1: 500 of 1: 1000)
 • Kopie van uw identiteitsbewijs
 • Indien van toepassing: 
  • Kopie inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel
  • Schriftelijke toestemming van de eigenaar voor gebruik van de grond

Vergunning

U betaalt voor het behandelen van de vergunningaanvraag door de gemeente, los van of u de vergunning krijgt of niet. Als u de vergunning krijgt, betaalt u:

 • Vaste standplaats: € 298,94
 • Tijdelijke standplaats: € 91,79

Krijgt u de vergunning niet of trekt u de aanvraag in, dan betaalt u 25% van deze kosten.

Precariobelasting

 • Naast de kosten van de vergunning, betaalt u voor het gebruik van gemeentegrond. Dit heet precariobelasting. Het tarief is € 1,96 per vierkante meter grond per dag. U ontvangt hiervoor een aanslagbiljet
 • Tijdens de Vierdaagseweek en concerten op de Goffertweide en een aantal andere locaties gelden andere tarieven. U vindt deze tarieven en locaties in de verordening Precariobelasting
 •  Neem voor vragen over de precariobelasting contact op met bureau Gemeentebelastingen via belastingen@nijmegen.nl of 14 024

Aanvragen met eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)