Verhuizen

U verhuist naar of binnen Nijmegen. Geef uw verhuizing op tijd door: vanaf maximaal 4 weken voor uw verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna.

Regelen met DigiD

Let op: uploaden van documenten is niet nodig

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders en hun kinderen vanaf 16 jaar mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • Iedereen vanaf 16 jaar mag een verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd
  • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld
  • Geef uw verhuizing op tijd door: van 4 weken vóór tot 5 dagen ná de verhuisdatum. Als u de verhuizing in deze periode meldt, gaat uw adreswijziging in vanaf uw verhuisdatum
  • Geeft u de verhuizing meer dan 5 dagen na de verhuisdatum door? Dan is de datum dat u de verhuizing doorgeeft de datum van de adreswijziging

Uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuisdatum of meldingsdatum is uw melding verwerkt. U ontvangt hiervan binnen enkele weken een schriftelijke bevestiging.

Wilt u eerder weten of u al staat ingeschreven? Log in op MijnOverheid en kijk of uw inschrijving is verwerkt.