Blijverslening

Bent u eigenaar van een woning in Nijmegen en bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u een lening aanvragen om uw woning levensloopgeschikt(er) te maken, zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. U moet aan het aanvraagformulier een aantal bijlagen toevoegen. Welke dat zijn vindt u onder het kopje Meesturen.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

 • De Blijverslening is bedoeld voor senioren (60+) die hun huis willen aanpassen aan het ouder worden en hiervoor geen lening bij de bank kunnen afsluiten
 • De Blijverslening wordt uitgegeven als hypotheek en is minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 euro
 • Een Wmo-adviseur controleert of de voorgestelde aanpassingen voor de woning bijdragen aan het langer zelfstandig wonen
 • Een lijst van mogelijke woningaanpassingen vindt u in bijlages 1 en 2 van de Verordening Blijverslening

Voorwaarden

 • U bent tenminste 60 jaar oud. Of uw partner of iemand anders in uw huishouden is tenminste 60 jaar of ouder
 • U woont zelf in de woning waarvoor u de lening aanvraagt en bent eigenaar van de woning
 • U vraagt de lening aan voor een bestaande zelfstandige woning in de gemeente Nijmegen. De woning is geschikt en bestemd voor permanente bewoning
 • De woningaanpassingen die u voorstelt zijn nog niet gedaan
 • De afsluitkosten van de hypotheek zijn voor de aanvrager. Deze kosten kunnen worden meegenomen binnen de hypotheek tot de maximale lening van € 25.000,-
 • De totale kosten voor de woning (bestaande hypotheek + Blijverslening) zijn maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning

Meesturen

Bij de online aanvraag moet u een aantal bijlagen meesturen.

Verplicht:

 • Kopie recente offerte(s) van een aannemer/installateur/leverancier voor de gewenste aanpassingen aan uw woning
 • Planning uitvoering aanpassingen woning

Niet verplicht:

 • Kopie van de aangevraagde vergunning(en). U kunt deze ook later sturen

Zo werkt het

 1. U vraagt de gemeente om een Blijverslening via het DigiD-formulier
 2. U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken na ontvangst krijgt u de beslissing op uw aanvraag
 3. Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan kunt u de lening echt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). In het besluit van de gemeente staat hoe u dit moet doen
 4. Voor uw aanvraag doet de SVn een krediettoets: hiermee controleren ze of of u in staat bent om de lening terug te betalen. Alleen dan krijgt u de Blijverslening
 5. Als u de Blijverslening krijgt, zorgt u dat de woningaanpassingen binnen 2 jaar zijn uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, geeft u dit door aan de gemeente