Hulp, zorg of hulpmiddelen

Soms komt u of iemand van het gezin er zelf tijdelijk niet meer uit. Neem contact op met Buurtteams Jeugd en Gezin of het Sociaal Wijkteam als u hulp of zorg nodig heeft. Of als u vragen of zorgen heeft over uw kinderen, uw partner of uw woonsituatie.

Buurtteams Jeugd en gezin

Neem contact op met Buurtteam Jeugd & Gezin in de volgende gevallen:

 • U heeft zelf hulp nodig en u heeft kinderen onder de 18 jaar
 • Uw kind heeft hulp nodig
 • U bent jonger dan 18 jaar en heeft hulp nodig
 • U bent tussen de 18 en 23 jaar en heeft vragen over het verlengen van jeugdhulp

Naar buurtteam

Naar buurtteam

Sociaal Wijkteam (SWT)

Neem contact op met het Sociaal Wijkteam in de volgende gevallen:

 • U heeft zelf hulp nodig, bent volwassen en u heeft geen kinderen
 • U heeft vragen over huishoudelijke hulp, woningaanpassing, hulpmiddelen en vervoer (klassiek Wmo)
 • U bent tussen de 18 en 23 jaar en heeft vragen over wonen, werk en school, inkomen en schulden, zorg en ondersteuning

Naar SWT

Naar SWT

Vanaf 1 juli 2021 zijn er de Buurtteams Jeugd en Gezin. Hier kunt u terecht met uw vragen over opgroeien en opvoeden van kinderen. Of met andere vragen die over het gezin gaan, zoals echtscheidingsproblemen en onveiligheid in huis.

Eerder kon u voor deze vragen terecht bij het Sociaal Wijkteam. De medewerkers met kennis van jeugd en gezinnen werken vanaf 1 juli in de Buurtteams Jeugd en Gezin.

Er is een eigen buurtteam voor de volgende stadsdelen:

 • Noord
 • Oost & Centrum
 • Oud-West
 • Nieuw-West
 • Lindenholt
 • Dukenburg
 • Hatert/Zuid
 • Midden

Op de website van Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen vindt u de contactgegevens voor uw buurtteam.

Weet u niet zeker welk stadsdeel u moet hebben? Gebruik het straatnamenoverzicht om te kijken bij welk stadsdeel uw adres hoort.

Hulp van de zorgaanbieder loopt gewoon door

Heeft u een besluit toekennen jeugdhulp of Wmo (beschikking) waarin staat tot welke datum de hulp loopt? Dan verandert er tot die tijd niets.

U krijgt op tijd een bericht dat u uw hulp kunt verlengen. Voor jeugdhulp regelt u dit met het formulier ‘Voortzetting Voorziening’ op de website buurtteamsjeugdengezin.nl

Het Sociale Wijkteam (SWT) blijft tot 1 januari 2022 bestaan voor 'klassieke' Wmo-hulp en voor volwassenen zonder kinderen. Met klassiek Wmo bedoelen we huishoudelijke hulp, woningaanpassing, hulpmiddelen en vervoer. Namens de gemeente Nijmegen is het Sociale Wijkteam de ingang voor deze zorg. Het SWT mag samen met u hulp aanvragen vanuit de Wmo-wet. De gemeente neemt uiteindelijk het besluit.

Heeft u al een besluit 'toekennen Wmo' (beschikking) waarin staat tot welke datum de hulp loopt? Dan verandert er tot die tijd niets. U krijgt op tijd een bericht dat u uw hulp kunt verlengen.

  Zo werkt het:

  1. U vraagt een gesprek aan met een medewerker van het Sociaal Wijkteam. Dit mag bij u thuis of waar u het liefste wilt
  2. Het Sociaal wijkteam bepaalt samen met u wat er nodig is en geeft dit door aan de gemeente
  3. U krijgt een brief van de gemeente waarin staat welke hulp u gaat krijgen. Er gaat ook een bericht naar het bedrijf dat u de zorg gaat geven (de zorgleverancier).
  4. U krijgt een brief van de zorgleverancier waarin staat wanneer uw hulp start. De gemeente krijgt hier ook bericht van en geeft de startdatum van uw zorg weer door aan het Centraal Administratiekantoor (CAK)
  5. U krijgt een rekening van het CAK voor de zorg die u krijgt. Deze rekening krijgt u voor de eerste hele maand waarin u de zorg heeft gekregen. Het gaat om een vast bedrag per maand, dit heet de eigen bijdrage

  Wat u bespreekt met het Sociaal Wijkteam

  De medewerker van het Sociaal Wijkteam bespreekt (in een of meer gesprekken) met u:

  • Wat u zelf kunt doen
  • Waarmee mensen in uw omgeving kunnen en willen helpen. Bijvoorbeeld door familie, bekenden, buren en vrijwilligers
  • Of er activiteiten, verenigingen of cursussen zijn die bij u passen
  • Of u hulpmiddelen, professionele zorg of hulp via de gemeente kunt krijgen. Bijvoorbeeld een rolstoel, huishoudelijke hulp, begeleiding of jeugdhulp

  Met wie heeft u te maken

  • Sociaal wijkteam (SWT): bepaalt samen met u welke zorg of hulp het beste past in uw situatie
  • Gemeente Nijmegen: stuurt de beslissing of u hulp krijgt naar u, naar het CAK en naar de zorgleverancier
  • CAK (centraal administratie kantoor): stuurt de rekening voor uw eigen bijdrage van de hulp die u krijgt
  • Uw zorgleverancier: het bedrijf dat regelt dat de hulp of het hulpmiddel bij u komt

  U ben het niet eens met de hulp die het Sociaal Wijkteam voorstelt

  • Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente, zodra u de brief (de beschikking) heeft ontvangen
  • Als het nodig is, dan nodigt de gemeente u uit om uw bezwaar mondeling toe te lichten
  • De gemeente neemt binnen zes weken een besluit over uw bezwaar
  • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter

  U heeft een klacht over het Sociaal Wijkteam

  Bent u ontevreden over uw behandeling door het Sociaal Wijkteam? Dan kunt u een gesprek aanvragen met een leidinggevende. Geef dit door aan de medewerker of mail klachten@sterker.nl 

  Privacy

  • Er worden alleen gegevens opgevraagd die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van uw zorgaanvraag
  • Als er gegevens nodig zijn van bijvoorbeeld uw huisarts of een andere zorgverlener, dan moet u toestemming geven om deze op te vragen.
  • Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet gedeeld met anderen, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

  We raden u aan om iemand mee te nemen bij uw gesprek met de medewerker van het Buurtteam of Sociaal Wijkteam. Dat kan altijd. Misschien kunt u uw partner vragen, familie, mantelzorger, een vriend of vriendin.

  Heeft u niemand die u kent die bij het gesprek kan zijn? Dan kunt u bij verschillende zorgorganisaties vragen om een onafhankelijke 'cliëntondersteuner'. Een cliëntondersteuner kan u helpen het gesprek voor te bereiden. Of kan met u meegaan naar het gesprek. 

  Er zijn verschillende organisaties waar u om een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt vragen, bijvoorbeeld:

  Wilt u hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u in een persoonlijk plan uitleggen welke hulp u nodig heeft en waarom. Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. U kunt ook zonder persoonlijk plan een gesprek aanvragen bij het Sociaal Wijkteam.

  Waarom een persoonlijk plan?

  U kunt dit gebruiken bij het gesprek dat u met het Sociaal Wijkteam krijgt over uw hulpvraag. 

  Wat schrijft u in een persoonlijk plan?

  •  Uw persoonlijke gegevens zoals: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en eventueel uw e-mailadres
  • Waarom u hulp aanvraagt en waarvoor
  • Wat u zelf kunt doen en wat u zelf kunt organiseren (of regelen)
  • Wat mensen in uw omgeving kunnen doen, bijvoorbeeld familie
  • Wat uw mantelzorger aan ondersteuning nodig heeft (als dit van toepassing is)
  • Hebt u ideeën waardoor u beter zelfstandig kunt blijven wonen? Dit kan bijvoorbeeld een idee zijn over hoe betrokken organisaties beter kunnen samenwerken.

  U mag uw persoonlijk plan direct meesturen als u een gesprek aanvraagt bij het Sociaal Wijkteam. U mag het persoonlijk plan ook indienen, nadat u de melding bij het Sociaal Wijkteam heeft gedaan. Doe dit dan binnen 7 dagen na uw melding.

  Na het indienen van uw persoonlijk plan krijgt u een gesprek met een medewerker van het Sociaal Wijkteam (keukentafelgesprek).

  Hulp nodig bij het maken van een persoonlijk plan?

  Komt u er alleen niet uit, vraag dan hulp aan iemand in uw omgeving. U kunt ook gratis hulp en advies krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Kijk dan bij het kopje 'Hulp nodig bij gesprek met Sociaal Wijkteam'. 

  U wilt een doorverwijzing naar Jeugdhulp 

  De volgende personen kunnen doorverwijzen naar Jeugdhulp:

  U heeft vragen over opvoeden of zorg voor uw kind

  • U kunt altijd terecht bij uw huisarts of het consultatiebureau als u vragen heeft
  • Opvoedtips vindt u ook op de website van de GGD

  U heeft vragen over uw persoonsgebonden budget (pgb)

  Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverleners.

  U heeft vragen over uw eigen bijdrage

  Neem contact op met het CAK. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage die u voor uw zorg of hulpmiddel moet betalen.

  U zoekt activiteiten in uw wijk

  Loop binnen bij de Stip in uw wijk voor informatie over activiteiten, cursussen, verenigingen of vrijwilligerswerk.

  U wilt meer weten over pleegzorg

  Kijk voor meer informatie op Pleegzorg Rijk van Nijmegen.

  U wilt uw dossier inzien?

  Uw dossier vraagt u aan bij de gemeente.