Hulp, zorg of hulpmiddelen

Vraag een gesprek aan met het Sociaal Wijkteam als u (of uw kind) zorg of hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege ouderdom, ziekte of een beperking. Voor advies kunt u ook bellen naar het Sociaal Wijkteam.

Contact opnemen

Contact opnemen Het inloggen is geannuleerd.

  • Probeer eerst een oplossing te vinden met mensen in uw omgeving
  • Een medewerker van het Sociaal Wijkteam kan ook met u meedenken over praktische oplossingen of als u zich eenzaam voelt

U heeft zelf hulp nodig

De medewerker van het Sociaal Wijkteam bespreekt (in een of meer gesprekken) met u:

  • Wat u zelf kunt doen
  • Waarmee mensen in uw omgeving (familie, bekenden, buren of vrijwilligers) kunnen en willen helpen
  • Of er activiteiten, verenigingen of cursussen zijn die bij u passen
  • Of u hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel), professionele zorg of hulp (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding, jeugdhulp) via de gemeente kunt krijgen

Meer informatie over de Sociale Wijkteams.

U heeft vragen over opvoeden of zorg voor uw kind

  • U kunt altijd terecht bij uw huisarts of het consultatiebureau als u vragen heeft
  • Opvoedtips vindt u ook op de website van de GGD

U wilt een doorverwijzing naar Jeugdhulp 

De volgende personen kunnen doorverwijzen naar Jeugdhulp:

U heeft vragen over uw persoonsgebonden budget (pgb)

U heeft vragen over uw eigen bijdrage

  • Neem contact op met het CAK. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage die u voor uw zorg of hulpmiddel moet betalen

U bent op zoek bent naar activiteiten in uw wijk

  • Loop binnen bij de Stip in uw wijk voor informatie over activiteiten, cursussen, verenigingen of vrijwilligerswerk