Hulp, zorg of hulpmiddelen

Het Sociaal Wijkteam (SWT) is er voor iedereen die er zelf tijdelijk niet meer uitkomt. Neem contact op met het SWT als u hulp of zorg nodig heeft. Of als u vragen of zorgen heeft over uw kinderen, uw partner of uw woonsituatie.

Contact opnemen

Contact opnemen Het inloggen is geannuleerd.

U heeft zelf hulp nodig

De medewerker van het Sociaal Wijkteam bespreekt (in een of meer gesprekken) met u:

 • Wat u zelf kunt doen
 • Waarmee mensen in uw omgeving kunnen en willen helpen. Bijvoorbeeld door familie, bekenden, buren en vrijwilligers
 • Of er activiteiten, verenigingen of cursussen zijn die bij u passen
 • Of u hulpmiddelen, professionele zorg of hulp via de gemeente kunt krijgen. Bijvoorbeeld een rolstoel, huishoudelijke hulp, begeleiding of jeugdhulp

Meer informatie over de Sociale Wijkteams.

U wilt een doorverwijzing naar Jeugdhulp 

De volgende personen kunnen doorverwijzen naar Jeugdhulp:

U heeft vragen over opvoeden of zorg voor uw kind

 • U kunt altijd terecht bij uw huisarts of het consultatiebureau als u vragen heeft
 • Opvoedtips vindt u ook op de website van de GGD

U heeft vragen over uw persoonsgebonden budget (pgb)

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverleners.

U heeft vragen over uw eigen bijdrage

Neem contact op met het CAK. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage die u voor uw zorg of hulpmiddel moet betalen.

U zoekt activiteiten in uw wijk

Loop binnen bij de Stip in uw wijk voor informatie over activiteiten, cursussen, verenigingen of vrijwilligerswerk.

U wilt meer weten over pleegzorg

Kijk voor meer informatie op Pleegzorg Rijk van Nijmegen.

U wilt uw dossier inzien?

Uw dossier vraagt u aan bij de gemeente.

Soms heeft u (tijdelijk) hulp nodig in het dagelijks leven. Dan kunt u zich aanmelden bij het Sociaal Wijkteam (SWT). Het Sociaal Wijkteam kijkt samen met u welke hulp het beste bij u past.

Namens de gemeente Nijmegen is het Sociale Wijkteam de ingang voor zorg, jeugdhulp of andere steun. Het SWT mag samen met u hulp aanvragen vanuit de Wmo- of Jeugdwet. De gemeente neemt uiteindelijk het besluit.

  Zo werkt het:

  1. U vraagt een gesprek aan met een medewerker van het Sociaal Wijkteam. Dit heet vaak het 'keukentafelgesprek'. Dit mag bij u thuis of waar u het liefste wilt
  2. Het Sociaal wijkteam bepaalt samen met u wat er nodig is en geeft dit door aan de gemeente
  3. U krijgt een brief van de gemeente waarin staat welke hulp u gaat krijgen. Er gaat ook een bericht naar het bedrijf dat u de zorg gaat geven (de zorgleverancier).
  4. U krijgt een brief van de zorgleverancier waarin staat wanneer uw hulp start. De gemeente krijgt hier ook bericht van en geeft de startdatum van uw zorg weer door aan het Centraal Administratiekantoor (CAK)
  5. U krijgt een rekening van het CAK voor de zorg die u krijgt. Deze rekening krijgt u voor de eerste hele maand waarin u de zorg heeft gekregen. Het gaat om een vast bedrag per maand, dit heet de eigen bijdrage

  Met wie heeft u te maken:

  • Sociaal wijkteam (SWT): bepaalt samen met u welke zorg of hulp het beste past in uw situatie
  • Gemeente Nijmegen: stuurt de beslissing of u hulp krijgt naar u, naar het CAK en naar de zorgleverancier
  • CAK (centraal administratie kantoor): stuurt de rekening voor uw eigen bijdrage van de hulp die u krijgt
  • Uw zorgleverancier: het bedrijf dat regelt dat de hulp of het hulpmiddel bij u komt

  We raden u aan om iemand mee te nemen bij uw gesprek met de medewerker van het Sociaal Wijkteam. Dat kan altijd. Misschien kunt u uw partner vragen, familie, mantelzorger, een vriend of vriendin.

  Heeft u niemand die u kent die bij het gesprek kan zijn? Dan kunt u bij verschillende zorgorganisaties vragen om 'cliëntondersteuner'. Een cliëntondersteuner kan u helpen het gesprek voor te bereiden. Of kan met u meegaan naar het gesprek. 

  Er zijn verschillende organisaties waar u om een cliëntondersteuner kunt vragen, bijvoorbeeld: