Hulp, zorg of hulpmiddelen

Het Sociaal Wijkteam (SWT) is er voor iedereen die er zelf tijdelijk niet meer uitkomt. Neem contact op met het SWT als u hulp of zorg nodig heeft. Of als u vragen of zorgen heeft over uw kinderen, uw partner of uw woonsituatie.

Contact opnemen

Contact opnemen Het inloggen is geannuleerd.

U heeft zelf hulp nodig

De medewerker van het Sociaal Wijkteam bespreekt (in een of meer gesprekken) met u:

 • Wat u zelf kunt doen
 • Waarmee mensen in uw omgeving kunnen en willen helpen. Bijvoorbeeld door familie, bekenden, buren en vrijwilligers
 • Of er activiteiten, verenigingen of cursussen zijn die bij u passen
 • Of u hulpmiddelen, professionele zorg of hulp via de gemeente kunt krijgen. Bijvoorbeeld een rolstoel, huishoudelijke hulp, begeleiding of jeugdhulp

Meer informatie over de Sociale Wijkteams.

U wilt een doorverwijzing naar Jeugdhulp 

De volgende personen kunnen doorverwijzen naar Jeugdhulp:

U heeft vragen over opvoeden of zorg voor uw kind

 • U kunt altijd terecht bij uw huisarts of het consultatiebureau als u vragen heeft
 • Opvoedtips vindt u ook op de website van de GGD

U heeft vragen over uw persoonsgebonden budget (pgb)

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverleners.

U heeft vragen over uw eigen bijdrage

Neem contact op met het CAK. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage die u voor uw zorg of hulpmiddel moet betalen.

U zoekt activiteiten in uw wijk

Loop binnen bij de Stip in uw wijk voor informatie over activiteiten, cursussen, verenigingen of vrijwilligerswerk.

U wilt meer weten over pleegzorg

Kijk voor meer informatie op Pleegzorg Rijk van Nijmegen.

U wilt uw dossier inzien?

Uw dossier vraagt u aan bij de gemeente.

Soms heeft u (tijdelijk) hulp nodig in het dagelijks leven. Dan kunt u zich aanmelden bij het Sociaal Wijkteam (SWT). Het Sociaal Wijkteam kijkt samen met u welke hulp het beste bij u past.

Namens de gemeente Nijmegen is het Sociale Wijkteam de ingang voor zorg, jeugdhulp of andere steun. Het SWT mag samen met u hulp aanvragen vanuit de Wmo- of Jeugdwet. De gemeente neemt uiteindelijk het besluit.

  Zo werkt het:

  1. U vraagt een gesprek aan met een medewerker van het Sociaal Wijkteam. Dit heet vaak het 'keukentafelgesprek'. Dit mag bij u thuis of waar u het liefste wilt
  2. Het Sociaal wijkteam bepaalt samen met u wat er nodig is en geeft dit door aan de gemeente
  3. U krijgt een brief van de gemeente waarin staat welke hulp u gaat krijgen. Er gaat ook een bericht naar het bedrijf dat u de zorg gaat geven (de zorgleverancier).
  4. U krijgt een brief van de zorgleverancier waarin staat wanneer uw hulp start. De gemeente krijgt hier ook bericht van en geeft de startdatum van uw zorg weer door aan het Centraal Administratiekantoor (CAK)
  5. U krijgt een rekening van het CAK voor de zorg die u krijgt. Deze rekening krijgt u voor de eerste hele maand waarin u de zorg heeft gekregen. Het gaat om een vast bedrag per maand, dit heet de eigen bijdrage

  Met wie heeft u te maken

  • Sociaal wijkteam (SWT): bepaalt samen met u welke zorg of hulp het beste past in uw situatie
  • Gemeente Nijmegen: stuurt de beslissing of u hulp krijgt naar u, naar het CAK en naar de zorgleverancier
  • CAK (centraal administratie kantoor): stuurt de rekening voor uw eigen bijdrage van de hulp die u krijgt
  • Uw zorgleverancier: het bedrijf dat regelt dat de hulp of het hulpmiddel bij u komt

  U ben het niet eens met de hulp die het Sociaal Wijkteam voorstelt

  • Dan kunt bezwaar maken bij de gemeente, zodra u de brief (de beschikking) heeft ontvangen
  • Als het nodig is, dan nodigt de gemeente u uit om uw bezwaar mondeling toe te lichten
  • De gemeente neemt binnen zes weken een besluit over uw bezwaar
  • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter

  U heeft een klacht over het Sociaal Wijkteam

  • Bent u ontevreden over uw behandeling door het Sociaal Wijkteam? Dan kunt u een gesprek aanvragen met een leidinggevende. Geef dit door aan de medewerker of dien een klacht in via klachten@sterker.nl 

  Privacy

  • Er worden alleen gegevens opgevraagd die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van uw zorgaanvraag
  • Als er gegevens nodig zijn van bijvoorbeeld uw huisarts of een andere zorgverlener, dan moet u toestemming geven om deze op te vragen.
  • Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet gedeeld met anderen, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
    

  We raden u aan om iemand mee te nemen bij uw gesprek met de medewerker van het Sociaal Wijkteam. Dat kan altijd. Misschien kunt u uw partner vragen, familie, mantelzorger, een vriend of vriendin.

  Heeft u niemand die u kent die bij het gesprek kan zijn? Dan kunt u bij verschillende zorgorganisaties vragen om een onafhankelijke 'cliëntondersteuner'. Een cliëntondersteuner kan u helpen het gesprek voor te bereiden. Of kan met u meegaan naar het gesprek. 

  Er zijn verschillende organisaties waar u om een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt vragen, bijvoorbeeld:

  Wilt u hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u in een persoonlijk plan uitleggen welke hulp u nodig heeft en waarom. Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. U kunt ook zonder persoonlijk plan een gesprek aanvragen bij het Sociaal Wijkteam.

  Waarom een persoonlijk plan?

  U kunt dit gebruiken bij het gesprek dat u met het Sociaal Wijkteam krijgt over uw hulpvraag. 

  Wat schrijft u in een persoonlijk plan?

  •  Uw persoonlijke gegevens zoals: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en eventueel uw e-mailadres
  • Waarom u hulp aanvraagt en waarvoor
  • Wat u zelf kunt doen en wat u zelf kunt organiseren (of regelen)
  • Wat mensen in uw omgeving kunnen doen, bijvoorbeeld familie
  • Wat uw mantelzorger aan ondersteuning nodig heeft (als dit van toepassing is)
  • Hebt u ideeën waardoor u beter zelfstandig kunt blijven wonen? Dit kan bijvoorbeeld een idee zijn over hoe betrokken organisaties beter kunnen samenwerken.

  U mag uw persoonlijk plan direct meesturen als u een gesprek aanvraagt bij het Sociaal Wijkteam. U mag het persoonlijk plan ook indienen, nadat u de melding bij het Sociaal Wijkteam heeft gedaan. Doe dit dan binnen 7 dagen na uw melding.

  Na het indienen van uw persoonlijk plan krijgt u een gesprek met een medewerker van het Sociaal Wijkteam (keukentafelgesprek).

  Hulp nodig bij het maken van een persoonlijk plan?

  Komt u er alleen niet uit, vraag dan hulp aan iemand in uw omgeving. U kunt ook gratis hulp en advies krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Kijk dan bij het kopje 'Hulp nodig bij gesprek met Sociaal Wijkteam'.