Nieuwsbrief Werk en Inkomen april 2022

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kijken wij naar je inkomen. Bij sommige vergoedingen ook naar je vermogen. Hieronder vindt u een overzicht van de vergoedingen. 

Leerlingenvervoer

Heb je een kind dat door ziekte of een handicap niet alleen naar school kan gaan? Dan heb je als ouder mogelijk recht op een vergoeding voor reiskosten of aangepast vervoer. Extra tip: Voor de kosten van onderwijs, sport en hobby’s van je kind heb je mogelijk recht op vergoedingen van Stichting Leergeld.

Kinderopvangregeling

Deze vergoeding kun je aanvragen als je niet kunt werken door sociale of medische redenen, of als je een re-integratietraject of inburgeringscursus volgt.

Individuele inkomenstoeslag

Deze toeslag is maximaal € 515 per jaar en geldt als je al drie jaar weinig inkomsten hebt en weinig kans op verbetering.

Individuele studietoeslag

Studeer je en kun je door ziekte of een handicap je studie niet combineren met een bijbaan? Dan kun je bij ons terecht voor een studietoeslag.

Bijzondere bijstand

Je kunt onverwacht te maken krijgen met hoge kosten. Bijvoorbeeld door vervanging van je koelkast, ziekte of rechtsbijstand. Als je deze niet kunt betalen, heb je misschien recht op bijzondere bijstand.

Busvoordeelabonnement

Jij betaalt € 15 per jaar, wij de rest. Met je abonnement reis je gratis met de bus binnen de gemeente Nijmegen en naar omliggende dorpen. 

Meedoenregeling

Dit is een tegoed van € 150 per jaar voor dagjes uit, cursussen en activiteiten. 

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Met een laag inkomen kun je hier recht op hebben. Wij betalen dan mee aan je verzekering.

Bij een financieel expert bij u in de wijk kunt u terecht met al uw vragen over uw geldzaken. Samen met de financieel expert in de wijk kijkt u naar uw inkomen en of u misschien recht heeft op bepaalde
vergoedingen. Misschien kunt u extra hulp gebruiken zoals een budgetcoach. Op tijd advies vragen voorkomt dat geldproblemen erger worden en dat geeft rust. 

Neem Lisa, zij had geldproblemen. Zij vertelt hoe de financieel expert haar geholpen heeft: “Toen ik in gesprek ging met iemand van de Stip, brachten zij mij gelijk in contact met een financieel expert in de wijk. Het eerste gesprek vond ik spannend, maar na een aantal gesprekken durfde ik meer over mijn situatie te vertellen. Door die gesprekken heb ik geen schaamtegevoel meer, want het kan iedereen overkomen”. 

Geldzorgen?

Blijf er niet mee rondlopen. Kijk op nijmegen.nl/geldzorgen wat we voor u kunnen doen. Maak een afspraak met de financieel expert in uw wijk. Een afspraak kost u niets en het gesprek is vertrouwelijk. Bel 024-329 80 01 of mail naar geldzorgen@nijmegen.nl

Lijkt u het iets om advies te geven over het beleid en de uitvoering van de Participatiewet (bijstand) in Nijmegen? In de Cliëntenraad zijn 3 plaatsen vrij gekomen. In deze raad zitten mensen uit Nijmegen die gevraagd en ongevraagd advies geven over de bijstand in Nijmegen. Leden kunnen laten horen waar ze tegenaan lopen en wat hun ervaringen zijn.

De Cliëntenraad kijkt als groep naar de belangen van alle mensen die een bijstandsuitkering hebben. Leden kunnen er niet hun persoonlijke klachten kwijt. De Cliëntenraad vergadert 1 keer in de 6 weken op donderdagmiddag. Voor een vergadering krijgt elk lid € 40,-. Deze vergoeding gaat niet af van uw uitkering.

Wie zoekt de Cliëntenraad? 

In de raad zijn nu 3 plaatsen vrij gekomen. De Cliëntenraad zoekt mensen die:

  • Een mening hebben over het beleid en de uitvoering van de Participatiewet
  • Uitgaan van het belang voor iedereen met een bijstandsuitkering
  • Met respect omgaan met andere leden van de Cliëntenraad
  • Goed Nederlands kunnen lezen en spreken.

Om de balans in de raad te houden, gaat de voorkeur uit naar vrouwen, of iemand met een migratie-achtergrond. Dit is iemand die in het buitenland is geboren, of waarvan één of allebei de ouders in het buitenland is geboren.

Interesse? 

Wilt u lid worden? Stuur dan een brief naar de Cliëntenraad waarin u vertelt waarom u graag in de Cliëntenraad wilt zitten. Mail uw brief én CV voor 5 mei 2022 naar clientenraadpwet@nijmegen.nl of stuur per post naar: 

Cliëntenraad Participatiewet
Postbus 1065
6501 BB Nijmegen

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Bel naar 14 024 en vraag naar Jack Orsel, secretaris Cliëntenraad Participatiewet. Of mail naar clientenraadpwet@nijmegen.nl