Nieuwsbrief werk en inkomen maart 2020

In maart heeft u vast de blauwe enveloppe gekregen van de Belastingdienst. Hierin staat dat u aangifte moet doen. En dat moet voor 1 mei 2020. Vindt u zelf aangifte doen moeilijk? Of kunt u het zelf niet? De sociale raadslieden kunnen u helpen met het invullen van de aangifte. In de periode van 2 maart tot en met 30 april 2020 hebben zij voor de belastingaangifte een spreekuur. Voor dit spreekuur maakt u een afspraak. U belt met 14024 of u komt naar de balie van de Stadswinkel op Mariënburg 30. U krijgt van ons een brief waarin staat wat u mee moet nemen naar de afspraak. Neem in ieder geval uw jaaropgave en uw DigiD inloggegevens mee. Het spreekuur kost niets en is vertrouwelijk.

Heeft u al langere tijd een inkomen op bijstandsniveau? En verwacht u dat dit binnenkort niet verbetert? Dan kunt u misschien een toeslag van de gemeente krijgen. Dit heet individuele inkomenstoeslag. U mag de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. Als u vorig jaar deze toeslag hebt gekregen, ontvangt u een brief wanneer u het weer kunt aanvragen.  

Voorwaarden

  • U woont in Nijmegen
  • U bent 21 jaar of ouder, maar nog niet met pensioen
  • U heeft minstens 3 jaar een uitkering. Het gemiddelde inkomen mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens die voor u geldt

Hoe vraagt u de toeslag aan?

Ga naar individuele inkomenstoeslag. Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig. U ontvangt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. Komt u er niet uit, de Stip bij u in de buurt kan u helpen.

Wij merken dat er regelmatig telefonisch vragen komen over welke wijzigingen u moet doorgeven. Er kan van alles gebeuren in uw leven. Een verandering in uw leven kan gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Geef daarom veranderingen of wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door.  Voorbeelden van wijzigingen zijn:

•           Uw bankrekeningnummer of telefoonnummer verandert
•           Er komt iemand bij u wonen of gaat ergens anders wonen
•           U heeft een erfenis gekregen
•           U gaat samenwonen, trouwen of scheiden
•           U gaat aan het werk (ook als dit tijdelijk is)

Het statusformulier gebruikt u om de wijzigingen door te geven. Wij ontvangen daarbij ook graag bewijsstukken.
Wijzigingen tussendoor kunt u doorgeven
Via de post: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, t.a.v. Uitkering ZI 80 of via e-mail: uitkering@nijmegen.nl       

Wanneer u twijfelt, geef dan altijd de veranderingen door.  

Het vinden van een baan kan best moeilijk zijn. Soms ontbreekt het aan werkervaring om die baan te krijgen. Vrijwilligerswerk kan helpen om betaald werk te vinden. Vrijwilligerswerk kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door te helpen bij het Nijmeegse filmfestival Go Short of werken op een zorgboerderij of als taalcoach voor (asiel)migranten. Op de website van de vrijwilligerscentrale Nijmegen staat een ruim aanbod.

Heeft u vrijwilligerswerk gevonden, geef dat dan altijd aan ons door. Sommige organisaties betalen hun vrijwilligers. Deze inkomsten vult u in op het statusformulier.   

De bijstandsuitkering maken wij op vaste data over naar uw rekening. Tenzij u te laat uw statusformulier inlevert of er bewijsstukken ontbreken. Dan krijgt u de uitkering later. Rond de betaaldata zijn de wachttijden aan de telefoon langer. Als u wilt weten of uw uitkering betaald is kunt u dat zelf zien op Mijn Nijmegen. Hier heeft u een persoonlijk overzicht over uw uitkering. Om aan te melden heeft u DigiD nodig.