Nieuwsbrief Werk en Inkomen mei 2020

De maatregelen rondom het coronavirus roepen bij u misschien vragen op over uw uitkering en het statusformulier. Om u en onze medewerkers te beschermen tegen het verspreiden van het virus hebben wij het inleveren van het statusformulier verandert.

Wat  verandert er?

  • U kunt uw statusformulier niet aan de balie van de Stadswinkel inleveren. Stuur uw statusformulier op. Ons adres staat op het formulier. U kunt ook de brievenbus bij de ingang van de Stadswinkel gebruiken.    
  • Wij geven geen ontvangstbevestiging meer af. Ontvangen wij op tijd uw formulier dan zorgen wij dat u uw uitkering ontvangt.  Vertrouw daarop. Wij betalen uw uitkering rond de 23e van elke maand uit. Wanneer u twijfelt of wij uw statusformulier hebben ontvangen, bel dan 14024 en vraag naar Uitkeringsbeheer. Doe dat 5 dagen nadat u uw statusformulier heeft opgestuurd.

Voor vakantiegeld houdt de gemeente maandelijks een bedrag van uw uitkering apart. In mei betalen wij uw vakantiegeld uit. U ziet dat als een aparte bijschrijving op uw rekening. Behalve als u bijstandsschuld door fraude heeft. Of er is beslag gelegd op uw uitkering door een deurwaarder. Vakantiegeld krijgt u dan meestal niet.  

Krijgt u een uitkering en heeft u ook werk, dan ontvangt u ook vakantiegeld van uw werkgever. U geeft dit vakantiegeld aan ons door op het statusformulier. En doet u er een bewijsstuk bij. Zo kunnen wij berekenen hoeveel vakantiegeld u ontvangt.

Heeft u vragen over de hoogte of de uitbetaling van het vakantiegeld, bel dan 14024 en vraag naar Uitkeringsadministratie of mail naar vakantiegeld@nijmegen.nl 

  • U mag 4 weken per jaar (28 dagen) met vakantie met behoud van uw uitkering. Hoe u de vakantiedagen over het jaar verdeeld, kunt u zelf bepalen. De periode dat u weg bent, geeft u vooraf aan ons door op het statusformulier.
  • Gaat u naar het buitenland om een andere reden dan vakantie? Dan telt die periode ook mee voor het aantal dagen dat u weg mag. Blijft u in totaal langer dan 28 dagen op vakantie of in het buitenland voor een ander soort bezoek? Dan stopt uw uitkering. Komt u in deze situatie? Neem dan zo snel mogelijk vanuit het buitenland contact met  ons op. U belt vanuit het buitenland naar 0031 24 329 90 00 en vraagt naar de afdeling Uitkeringsbeheer.   
  • Werkt u met behoud van uw uitkering of volgt u een traject?  U overlegt eerst met uw werkgever of begeleider van uw traject.

De coronatijd: meer online verleidingen, minder inkomen en geldstress. De superhandige GeldChecker van Nibud kan jongeren helpen bij het voorkomen van een crisis op hun bankrekening. Kijk op geldchecker,nl voor tips. Of stuur de link door naar uw zoon of dochter.

Is uw inkomen tijdelijk gedaald door de coronacrisis en kunt u nu wel een steuntje in de rug gebruiken? De Voedselbank Nijmegen kan helpen.

De pakketten van de voedselbank zijn geen vervanging van uw dagelijkse boodschappen. Het is noodhulp voor wie het nu echt moeilijk heeft. Op de website voedselbanknijmegen.nl staat welke informatie zij van u nodig hebben en hoe u zich kunt aanmelden.

Elke dinsdag is er spreekuur van 9.30 tot 16.00 uur. Bel hiervoor naar 06 - 23 11 23 18. U kunt ook een mail sturen naar info@voedselbanknijmegen.nl