Nieuwsbrief Werk en Inkomen november 2019

Heeft u elke maand hoge zorgkosten? Misschien is de collectieve aanvullende zorgverzekering (CAZ) iets voor u. Ook in 2020 biedt de gemeente Nijmegen samen met CZ en VGZ de mogelijkheid om mee te doen met de CAZ.

Deze verzekering heeft een uitgebreid pakket aan vergoedingen en de premie is laag. Daarbij betaalt de gemeente een deel van uw maandelijkse premie. U kunt kiezen uit 2 pakketten: CAZ en CAZ Uitgebreid. Ook als u problemen heeft met uw gezondheid, kunt u meedoen met de CAZ.

CAZ
- Ruime vergoedingen
U betaalt (voor het basispakket en de aanvullende verzekering):
Bij VGZ € 139,24 per maand  (premie 2019, premie 2020 nog niet bekend*)
Bij CZ € 140,68per maand (premie 2019, premie 2020 nog niet bekend*)

CAZ Uitgebreid
- Ruime vergoedingen en het eigen risico van € 385 is meeverzekerd.
U betaalt (voor het basispakket en de uitgebreide aanvullende verzekering inclusief eigen risico):
Bij VGZ € 146,64 per maand (premie 2019, premie 2020 nog niet bekend *)
Bij CZ  € 159,64 per maand  (premie 2019, premie 2020 nog niet bekend*)

Welk pakket wilt u kiezen?

Op www.gezondverzekerd.nl kunt u de vergoedingen van de pakketten van CZ en VGZ met elkaar vergelijken. Hier vindt u ook de premies. Zo kunt u zien hoeveel u maandelijks kwijt bent per pakket. Heeft u vragen over de pakketten? Bel dan CZ 088 - 555 77 77 of VGZ 0900-0750.

Aanmelden of overstappen?                                                                

U kunt zich aanmelden of van pakket wisselen tot 1 januari 2020. Dit kan via www.gezondverzekerd.nl of via deze website, zoek op  ‘CAZ’.  Hier  vindt u ook een aanvraagformulier dat u kunt printen. Hierin staan ook de voorwaarden waaraan u moet voldoen om mee te kunnen doen.

Heeft u een uitkering van de gemeente Nijmegen? Dan kunt u meedoen met de CAZ. Een voorwaarde is wel dat u geen betalingsachterstand heeft bij uw zorgverzekeraar.

Hulp nodig bij het aanmelden?

Ga naar de Stip in uw wijk. Kijk op www.stipnijmegen.nl of bel 024 – 35 02 000.

Doet u al mee met de CAZ? 

U heeft dan waarschijnlijk al een brief gekregen van CZ of VGZ met informatie. Als u niets doet, blijft u gewoon op dezelfde manier verzekerd. Wilt u zich toch afmelden? Doe dit dan voor 1 januari 2020.

Premie 2020

Bij het schrijven van deze tekst waren de premiebedragen voor 2020 nog niet bekend. Nu u deze nieuwsbrief leest, wel. Als u wilt weten hoe hoog de premie is, kijk dan op www.gezondverzekerd.nl of op nijmegen.nl, zoek op ‘CAZ’. Ook de Stips in de wijk  kunnen u hierover informeren.

Iedereen kan te maken krijgen met geldzorgen. Het is niet altijd makkelijk om advies te vragen of hulp te zoeken, als je in zo’n situatie zit. Toch geeft het rust en is het dé manier om geldproblemen op te lossen. Daarom is de gemeente Nijmegen op maandag 21 oktober de campagne  begonnen ‘Geldzorgen? Samen komen we eruit’.

Met deze campagne wil de gemeente mensen met geldzorgen aanmoedigen om op tijd hulp of advies te vragen.  Nu wachten mensen gemiddeld 4 jaar. Omdat ze zich schamen of omdat ze denken “het komt wel goed” of “ik moet het zelf oplossen”. Hoe eerder iemand hulp vraagt, hoe makkelijker het is om de problemen samen op te lossen.

Heeft u geldzorgen?

Heeft u zelf geldzorgen of kent u iemand met geldzorgen?Bel dan voor een afspraak naar 024-329 80 01 of kijk op www.nijmegen.nl/geldzorgen.  Een financieel expert van de Stip kijkt mee met de administratie en geeft advies over de mogelijkheden. Een afspraak is gratis en zonder verplichtingen. De financieel experts in de wijk zijn er ook voor mensen die nog geen grote geldproblemen hebben, maar zich wel zorgen maken.

Mensen die niet goed in staat zijn om hun geldzaken goed te regelen, vragen daarbij vaak hulp aan iemand uit hun omgeving. Bijvoorbeeld een ouder die een van de kinderen vraagt te helpen. Degene die helpt krijgt dan vaak toegang tot de bankrekening. Dat kan op verschillende manieren:

  • u wordt gemachtigd bij de bank en krijgt een gemachtigde pas
  • de bankrekening wordt omgezet in een en/of-rekening
  • u gebruikt de bankpas van de rekeninghouder en kent de pincode

Waar moet u op letten als u een bijstandsuitkering heeft?

Heeft u een bijstandsuitkering dan is het niet slim om een bankrekening om te zetten naar een en/of-rekening. Omdat de rekening ook op uw naam staat, telt het bedrag dat op de rekening staat voor u mee als spaargeld. Als u daarmee boven de grens komt van het vrij te laten spaargeld, dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering.
Heeft u een bijstandsuitkering en kunt u geld opnemen van de bankrekening van iemand anders? Let dan op! Als u van deze rekening geld opneemt voor uzelf, dan moet u dat aan ons doorgeven. U heeft dan extra inkomsten die wij van uw bijstandsuitkering moeten aftrekken.

Heeft u toegang tot de bankrekening van een ander, dan kan het zijn dat wij u vragen ons te laten zien hoe u die gebruikt.

Heeft u vragen? Mail dan naar uitkering@nijmegen.nl of bel 14 024.