Subsidie Makersfonds Cultuur

U heeft plannen voor culturele activiteiten waarin u samenwerkt met Nijmeegse culturele makers. Zorgt u daarmee dat cultuur in Nijmegen meer aandacht krijgt? Of zorgen uw culturele activiteiten voor verbinding met andere vakgebieden?

U kunt hiervoor subsidie aanvragen van 4 oktober tot en met 5 november 2021.

aanvragen

aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Aanvragen

Aanvragen via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

 • Onderdeel van de aanvraag is een pitch. De pitches worden ingepland op een van de volgende dagen:  12 en 15  november 2021.
 • De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit of uw organisatie de subsidie krijgt
 • Voor de aanvraag is een handleiding met richtlijnen opgesteld.
 • Heeft u vragen? Mail dan naar cultuursubsidies@nijmegen.nl

  Meesturen

  • Kort activiteitenplan: maximaal 2.000 woorden
  • Sluitende begroting
  • Het jaarverslag, de jaarrekening, en de balans van het vorige jaar
  • Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan bij ons? Stuur dan ook mee:
   • Actueel rekeningafschrift
   • Actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
   • Meest recente statuten

  Voorwaarden

  • Uw culturele organisatie werkt samen met minimaal 2 Nijmeegse ZZP'ers die werken op cultureel of creatief gebied (culturele makers)
  • Uw activiteiten zorgen ervoor dat cultuur in Nijmegen en de culturele makers meer opvallen.
   Of uw activiteiten dragen bij aan een oplossing voor maatschappelijke problemen. Dit doet u door met uw activiteiten verbinding te maken buiten het culturele vakgebied
  • De culturele activiteiten zijn in Nijmegen en passen binnen de coronamaatregelen
  • Uw organisatie en de betrokken partijen werken allemaal mee aan de activiteiten (co-creatie)
  • Alle partijen blijven betrokken bij elkaar, ook na afloop van de activiteiten (duurzame relatie)
  • Het subsidiebedrag is minimaal € 10.000,- en maximaal € 30.000,-
  • Uw aanvraag voldoet aan onderstaande eisen:
   • Artistieke kwaliteit
   • Meerwaarde voor de stad: uw activiteiten voegen duidelijk iets toe aan het aanbod dat er al is
   • Ondernemerschap: geef voorbeelden hiervan
   • Meerwaarde van uw samenwerking: door de samenwerking bereikt u meer. En/of u gebruikt bijvoorbeeld geld en andere materialen beter dan organisaties die alleen werken.
  • U bent op de hoogte van de culturele codes: Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code, Governance Code Cultuur.

  Regelgeving