Subsidie voor weerbare en wendbare culturele sector

Helaas kunt u geen subsidie meer aanvragen voor vernieuwende of experimentele culturele plannen die helpen bij de toekomst van de cultuur in Nijmegen. Dit kon tot en met 28 januari 2022.

Informatie voor aanvragers

De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit na 28 januari binnen 3 maanden of uw culturele organisatie de subsidie krijgt.

Heeft u vragen? Mail naar cultuursubsidies@nijmegen.nl