Subsidie voor weerbare en wendbare culturele sector

Heeft u culturele plannen die perspectief bieden voor de toekomst van de culturele sector door vernieuwing en experiment? Bijvoorbeeld door innovatie in organisaties, programmering, producten, publieksbenadering of huisvesting? Zet snel uw plannen op papier en vraag nu subsidie aan!

U kunt subsidie aanvragen van 17 december tot en met 28 januari 2022.

aanvragen

aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Aanvragen

Aanvragen via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

Met deze subsidie willen we vernieuwingen en experimenten op cultureel gebied ondersteunen. Dit doen we zodat er een goede toekomst is voor de cultuur in Nijmegen. De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit of uw culturele organisatie de subsidie krijgt.

Onderdeel van de aanvraag is een pitch over het project van maximaal 3 minuten, op donderdag 10 en vrijdag 11 februari 2022. Heeft u vragen? Mail naar cultuursubsidies@nijmegen.nl

Op 14 januari 2022 om 13.00 uur is er een online subsidiespreekuur over deze regeling. Aanmelden kan via www.cultuuracademy.nl 

  Meesturen

  • Kort activiteitenplan (maximaal 2400 woorden) volgens de richtlijnen 
  • Sluitende begroting
  • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het vorige jaar
  • Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan bij ons? Stuur dan ook mee als pdf-bestand:
   • Actueel rekeningafschrift
   • Actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
   • Als u als culturele organisatie subsidie aanvraagt: laatste versie statuten

  Voorwaarden

  • U vraagt subsidie aan als culturele organisatie
  • U houdt een korte presentatie over het project van maximaal 3 minuten
  • Het subsidiebedrag is minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,-
  • Werkt u duurzaam samen met culturele organisaties uit de Cultuurregio 025? Dan kunt u maximaal € 75.000,- subsidie aanvragen
  • Uw aanvraag is maximaal 75% van de totale projectkosten
  • Uw aanvraag voldoet aan onderstaande eisen:
   • Artistieke kwaliteit
   • Duurzame vernieuwing van aanbod en/of presentatie: uw vernieuwing gaat lang mee of kan altijd gebruikt en doorgegeven worden
   • Ondernemerschap
   • Publieksbereik
   • Meerwaarde van het samenwerkingsverband: door de samenwerking bereikt u meer. U gebruikt bijvoorbeeld geld en andere materialen beter dan organisaties die alleen werken.
  • U bent op de hoogte van de culturele codes: Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code, Governance Code Cultuur.

  Regelgeving

  Adviesrapport Weerbaar en Wendbaar

  Eerdere adviesrapporten van de adviescommissie Groei.: Adviesrapport Commissie Groei. 'Weerbaar Wendbaar 2021' pfd( 874 kb)