Verkiezingen

Referendum, stempas, machtigen, meehelpen stembureau, kandidatenlijst, verkiezingsdebatten,...

Dossier Stationsgebied

We werken met ProRail, NS en de provincie aan plannen om het station en omgeving te verbeteren. ...

Dossier Ontwikkeling centrum

We helpen de binnenstad veranderen van een ‘place to buy’ naar een ‘place to meet’. ...

Dossier Skaeve Huse...

Voor acht Skaeve Huse in Nijmegen-Noord vraagt de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning. ...

Dossier Proef met bijstand

Welke begeleidingsvorm helpt bijstandsgerechtigden het best? Een proef moet het uitwijzen. ...