Dossier energietransitie

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn allerlei afspraken en plannen gemaakt met andere landen in het Akkoord van Parijs 2015. In eigen land hebben we het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019. Daarin staat wat we in Nederland gaan doen om in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49% te verlagen, en in 2050 met 95% (vergeleken met 1990). Er is ook een Gelders Energieakkoord uit 2018. Daarin hebben de deelnemers afgesproken om in 2030 samen 55% minder CO2 uit te stoten. Nijmegen zelf wil in 2045 aardgasvrij en energieneutraal zijn.

Het grootste onderdeel van de plannen is de energietransitie: fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) vervangen door duurzame energiebronnen (zoals zon, wind en aardwarmte). Naast vervangen van fossiele brandstoffen is ook besparen een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Zo gaat de CO2-uitstoot omlaag.

Regionale Energiestrategie 

Nederland moet gaan zorgen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie op land (bijvoorbeeld met windmolens) om de fossiele brandstoffen te vervangen. Hoe we dat in de regio Arnhem-Nijmegen willen aanpakken, spreken we af in de regionale energiestrategie (RES).

Aardgasvrij in 2045

Nijmegen wil uiterlijk in 2045 stoppen met het gebruik van aardgas voor koken en het verwarmen van panden en tapwater. In de Warmtevisie (2018) staat wat we hiervoor moeten doen. Lees  de Warmtevisie, in 'Hoe wordt Nijmegen aardgasvrij?' Het begint met het maken van warmteplannen per wijk . Hierover praat de gemeente op dit moment in 3 wijken met bewoners, woningcorporaties en andere pandeigenaren. 

Energieneutraal in 2045

In de Duurzaamheidsagenda 2011-2015 (maart 2011) (pdf, 1.6 MB) staat dat de stad in 2045 energieneutraal wil zijn. Hoe dat kan, is samen met de 18 gemeenten van de regio Arnhem Nijmegen uitgewerkt in de routekaart energietransitie op de www.regioan.nl.