Dossier energietransitie

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn allerlei afspraken en plannen gemaakt met andere landen in het Akkoord van Parijs 2015. In eigen land hebben we het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019. Daarin staat wat we in Nederland gaan doen om in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49% te verlagen, en in 2050 met 95% (vergeleken met 1990). Er is ook een Gelders Energieakkoord uit 2018. Daarin hebben de deelnemers afgesproken om in 2030 samen 55% minder CO2 uit te stoten. Nijmegen zelf wil in 2045 aardgasvrij en energieneutraal zijn.

Het grootste onderdeel van de plannen is de energietransitie: fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) vervangen door duurzame energiebronnen (zoals zon, wind en aardwarmte). Naast vervangen van fossiele brandstoffen is ook besparen een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Zo gaat de CO2-uitstoot omlaag.