Datum:

Actieplan zelfstandig wonen ggz cliënten

Steeds meer mensen met een psychiatrische aandoening stromen de komende periode uit Beschermde Woonvormen door naar zelfstandig wonen met begeleiding. De gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen in het Rijk van Nijmegen hebben daarvoor vandaag het convenant 'Weer Thuis' ondertekend.

De gezamenlijke partijen gaan zorgen voor voldoende woningen, ambulante begeleiding en intensieve samenwerking op wijkniveau. Dat is een opgave gezien de druk op de woningmarkt en de concentratie van betaalbare huurwoningen in een beperkt aantal woonwijken. De afspraken in het convenant 'Weer Thuis' geven een extra impuls aan het gemeentelijk beleid in Gelderland-Zuid om het aantal plaatsen voor beschermd wonen te verminderen met 20%.

Goede begeleiding

Om mensen met een psychiatrische aandoening goed te begeleiden bij het zelfstandig wonen is de samenwerking tussen de woningcorporaties en zorginstellingen nodig. Ambulante begeleiders van de zorg werken daarom zo veel mogelijke in dezelfde wijken als de wijk- en buurtbeheerders van de woningcorporaties. Samen kunnen zij sneller reageren op signalen en vragen van wijkbewoners en huurders, gericht op de leefbaarheid.

Uitstroom bevorderen

Het bevorderen van uitstroom van Beschermde Woonvormen naar zelfstandig wonen vraagt aandacht en begeleiding op alle levensgebieden. Naast psychiatrische zorg en begeleiding, ondersteunen de organisaties cliënten bij dagbesteding, werk, sociale contacten en inkomen.

De afgelopen periode zijn al tientallen plaatsen voor Beschermd Wonen afgebouwd en verhuisden cliënten naar een eigen woning met begeleiding. Met de afspraken in het convenant wordt benadrukt dat de inzet van alle maatschappelijke organisaties, samen met de gemeenten, nodig is om dit beleid succesvol verder te brengen.
Overigens blijven beschermende woonvormen in de regio bestaan voor die mensen waarvoor zelfstandig wonen niet haalbaar is.

Het convenant is vandaag ondertekend door wethouders van regiogemeenten (wethouder De Klein van Beuningen en wethouders Frings en Tiemens van Nijmegen), woningcorporaties (Esther Lamers en Ronald Leushuis) en zorgaanbieders (Edwin ten Holte RIBW).