Datum:

Bijeenkomst Zomernota: praat mee over de plannen voor Nijmegen

Woensdag 12 juni organiseert de gemeenteraad een inspraakbijeenkomst voor inwoners en organisaties over de Zomernota. Iedereen is van harte welkom om mee te praten over de plannen voor Nijmegen.

In de Zomernota schetst het college de opgaven voor de komende jaren. Wat is het college van plan? Wat zijn de prioriteiten en hoe wordt het geld verdeeld? Voordat de gemeenteraad hier op 3 juli een besluit over neemt, wil de raad in gesprek met de stad over de plannen aan de hand van de volgende thema’s:

  • Sociale stad
  • Ruimtelijke stad
  • Ondernemende stad
  • Betrouwbare stad.

De bijeenkomst is van 20.00-22.00 uur in het stadhuis.  

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met dinsdag 11 juni via griffie@nijmegen.nl of (024) 329 90 30. We vragen u daarbij aan te geven over welk thema u met de raad in gesprek wilt gaan.