Datum:

De gemeente past de temperatuur in gemeentelijke gebouwen aan

Gas wordt duurder en schaarser en klimaatverandering moet worden tegengegaan. De overheid vraagt bedrijven en burgers om minder energie te verbruiken, onder meer door de binnentemperatuur te verlagen. Daarom heeft de gemeente Nijmegen besloten de binnentemperatuur in alle dienst- en openbare gebouwen te verlagen tot 19 graden in het stookseizoen. In de zomerperiode wordt ook minder gekoeld. Dat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het verbruik van gas én elektriciteit.
“Volgens plan wordt Nijmegen in 2045 aardgasvrij. Daarbij willen we in 2030 een energieneutrale organisatie zijn. Het besluit om de binnentemperatuur van gebouwen te verlagen, past daarom perfect binnen deze ambitie. Ik vind het belangrijk dat we zelf als gemeente op deze manier onze bijdrage leveren” - Tobias van Elferen, wethouder Duurzaamheid

De gemeentelijke organisatie werkt nu al structureel aan het verlagen van haar CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door het opwekken van haar eigen, duurzamere energie en het isoleren van gebouwen. Of door het aanschaffen van apparatuur zoals servers die minder energie verbruiken. Ook is besloten om stap voor stap toe te werken naar het afnemen van 100% groen gas in 2030. Het besluit om de binnentemperatuur van gebouwen aan te passen, past binnen deze bestaande ambitie.
Antwoorden op veel gestelde vragen rondom het structureel verminderen van de CO2-uitstoot vindt u op www.nijmegen.nl/co2-reductieplan