Feestdag Nijmegen weer samen

Op 26 september, 3 en 10 oktober houdt gemeente Nijmegen, als het kan volgens de dan geldende coronamaatregelen, feestelijke open dagen in een aantal Nijmeegse wijkcentra onder het motto ‘Nijmegen weer Samen’ om te vieren dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. De afgelopen 15 maanden waren zwaar voor alle Nijmegenaren door het coronavirus en was er niet veel mogelijk door de coronamaatregelen. Alle verenigingen en clubs, huurders van een wijkcentrum vragen we nu om mee te doen en een activiteit te presenteren aan bewoners. 

Wat wens je de stad of bewoners na corona toe?

Ook kunnen alle bewoners wensen indienen op de website nijmegen.nl/corona of op papier in de speciale bus die in elk wijkcentrum staat. Het gaat om wat je iemand of de stad toewenst na deze zware coronatijd. Het is de bedoeling dat wensen de stadsdichter inspireren tot het maken van een gedicht en een kunstenaar op ideeën brengt voor het verfraaien van een bank in elk stadsdeel waar we elkaar na het opheffen van de coronamaatregelen kunnen ontmoeten en die herinnert aan het coronatijdperk. Het is mogelijk om wensen in te dienen tot 1 september 2021.

Vereniging of club

Alle Nijmeegse verenigingen of clubs kunnen meedoen en zich presenteren op de feestelijke open dagen ‘Nijmegen weer Samen’. Doe als club mee en mail wat je van plan bent voor 24 augustus 2021 naar nijmegenweersamen@nijmegen.nl

Verdeling feestelijke open dagen

26 september: Nijmegen-Oud-West, Nijmegen-Nieuw -West, Nijmegen-Zuid 
3 oktober: Dukenburg, Lindenholt, Nijmegen-Oost
10 oktober: Nijmegen-Centrum, Nijmegen-Noord, Nijmegen-Midden