Datum:

Plannen voor ‘het Valkhofkwartier’

De gemeente, musea, cultuurinstellingen en andere belanghebbenden zien veel mogelijkheden om van ‘het Valkhofkwartier’ een culturele en historische hotspot te maken. De plek waar je als bezoeker start om Nijmegen te beleven en waar veel gebeurt. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen. Zo zal de gemeente snel het proces opstarten voor het opknappen van het park Valkhof. Dat staat in de nieuwe gebiedsvisie voor het Valkhof en omgeving, het Valkhofkwartier.

Het Valkhofkwartier bestaat uit het park Valkhof en Hunnerpark, het Kelfkensbos, de oostelijke Waalkade, het Keizer Traianusplein en enkele omliggende gebieden. Hier zitten de belangrijkste musea van de stad, culturele instellingen en in de oude parken zit 2000 jaar historie in en boven de grond.

Streefbeeld

Afgelopen jaar is met de grote instellingen, de evenementenorganisaties, de cultuurhistorische verenigingen en andere belanghebbenden gesproken over de kansen die het gebied heeft. Zowel voor de inrichting van de openbare ruimte als voor samenwerking tussen de spelers in het gebied. Op basis van zeven ambities geeft de gebiedsvisie een streefbeeld waarbinnen de verdere ontwikkelingen in het gebied moeten gaan passen. Het Valkhofkwartier ondersteunt de positionering van Nijmegen als aantrekkelijke en oudste stad. De gemeente werkt hierin samen met de regio, provincie en het rijk.

Unieke concentratie historie en cultuur

Het Valkhofkwartier wordt in de gebiedsvisie dé locatie in de binnenstad van waaruit Nijmegenaren en toeristen de rijke geschiedenis en de cultuur(historie) van Nijmegen kunnen beleven. Door de aanwezigheid van het park Valkhof, het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei, Museum Het Valkhof, cultuurcentrum De Lindenberg, de Sint Nicolaas kapel, de historische muren van de burcht, de bunker uit WOII, de vestiging van het infocentrum WOII in De Lindenberg, de Belvédère en de Barbarossaruïne is sprake van een unieke concentratie aan culturele en cultuurhistorische voorzieningen. Met de gebiedsvisie wil de gemeente alle ontwikkelingen en projecten in het gebied met elkaar verbinden en versterken.

Wat gaat er gebeuren?

Op de korte termijn wordt al gewerkt aan een aantal projecten in het Valkhofkwartier zoals de vergroening van de Waalkade en de komst van Infocentrum WO II begin volgend jaar. Binnenkort vinden herstelwerkzaamheden plaats aan de schilderingen in de Sint Nicolaaskapel. Ook ziet de gemeente kansen bij de herinrichting van bijvoorbeeld de kop van de Burchtstraat en restauratie van de hoektoren in het Valkhofpark. Op de iets langere termijn denkt de gemeente aan herstel van de huidige burchtmuren, het opknappen van het Hunnerpark en herinrichting van het Kelfkensbos en de parkeergarage (met bijvoorbeeld fietsparkeren) en het museum. Op de langere termijn zijn er bijvoorbeeld kansen voor de herontwikkeling van de Lindenberg en het Keizer Traianusplein. De grote instellingen en belanghebbenden krijgen ondersteuning om meer samen te werken en het Valkhofkwartier op de kaart te zetten.

De gebiedsvisie wordt na het raadsbesluit uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.