Datum:

Hoogwater in de Waal

Door de hoge waterstand neemt de gemeente een aantal maatregelen.

Inmiddels is het water in de Waal verder gezakt. Vanaf 14 februari zijn daarom een aantal afzettingen opgeheven. Een aantal gebieden blijven nog afgesloten. 

Weer open:

  • de hoogwaterdrempel tussen de Oudedijk en de Bemmelsedijk
  • Het Ossenwaardpad tussen Zaligebrug en Lentloper 
  • De Zaligebrug
  • De op- en afgangen van de fietsbrug/spoorbrug richting het eiland Veur Lent/Rivierpark

Nog afgesloten:

  • Onder de Waalbrug, de afsluiting staat ongeveer ter hoogte van de boot Opoe Sientje
  • Het laagste punt op de Waalkade bij de trappen en het kunstwerk
  • Lage delen van de Waalhaven, het gaat hier om het terrein waar vroeger De Gelderlander heeft gestaan en bij het schipperscentrum

Waalkade

De Waalkade is sinds 10 februari weer open voor het verkeer. Het gedeelte tussen de Veerpoorttrappen (nabij het casino) en de Grotestraat was enkele dagen afgesloten. De bussen rijden vanaf 11 februari weer over de kade. 

Vanaf 17 februari wordt weer een lichte stijging van de waterstand verwacht. We houden u op de hoogte van de eventueel te nemen maatregelen.