Datum:

Zilveren Waalbrugspeld voor Joska Veldhorst-van der Meer

Mevrouw J.A.M.F. Veldhorst-van der Meer (52) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor haar jarenlange vrijwilligerswerk bij de Ontmoetingskerk en inzet voor de wijk Dukenburg.
 
Mevrouw Van der Meer is pastor van de Ontmoetingskerk. Naast haar professionele aanstelling besteedt ze vele uren per week aan het welzijn van de Dukenburgers. Zij zet zich in voor het bestrijden van de armoede in de wijk.
Ze heeft een verbindende rol tussen mensen en instanties in Dukenburg en is voor velen een belangrijk aanspreekpunt in de wijk. Hierbij gaat het niet alleen om het luisterend oor en de gesprekken die ze voert met mensen die naar de Voedselbank komen of de nieuwkomers in de kerk. Maar ze zoekt ook naar mogelijkheden om mensen die een 'andere positie' innemen in onze maatschappij te ondersteunen. 
 
Ze heeft een tomeloze energie en ongebreidelde creativiteit. Organiseert onder andere verbindende toneelvoorstellingen, het jaarlijkse jongeren theaterweekend, programma voor alleenstaande moeders, 'Dit is Dukenburg'. Daarnaast organiseert zij activiteiten voor kinderen samen met basisscholen, waaronder basisschool De Meiboom en activiteiten voor jongvolwassenen. 
 
Ze heeft relaties met allerlei organisaties in de stad met als doel cross-overs tot stand te brengen. Enkele voorbeelden hiervan zijn stiltecafés, repaircafé, stille tochten met Raad van Kerken en Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Ook organiseert ze activiteiten rondom kunstZINnig zoals exposities in de kerk en een jaarlijkse grote thematische tentoonstelling, onderhoudt het relatienetwerk met kunstenaars en scholen. 
 
Aansturing van de 550 vrijwilligers doet ze niet alleen, er zijn allerlei commissies en werkgroepen die daar een rol in spelen. Haar kracht is dat zij er steeds in slaagt weer nieuwe mensen te inspireren om hun talenten in te zetten voor de gemeenschap. Zij zet mensen ook op passende activiteiten zodat zij zingevende ervaring kunnen opdoen en soms ook daarmee weer aan een betaalde baan komen.
 
Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan mevrouw Van der Meer op zondag 27 oktober 2019 om 12.15 uur. De uitreiking vond plaats in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033, Nijmegen, ter gelegenheid van haar 25-jarig ambtsjubileum.