Datum:

Koninklijke onderscheiding voor Wim van Dam

De heer W.C.A. (Wim) van Dam (75) ontving op 14 oktober 2017 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Stichting Stedenband Nijmegen-Pskov (SSNP).

De heer Van Dam is medeoprichter en penningmeester van de Stichting Stedenband Nijmegen-Pskov (SSNP). Hij heeft dit op vrijwillige basis gedaan.

De SSNP zorgt met haar activiteiten voor een vriendschapsbrug tussen Nijmegen en Pskov, twee verschillende culturen, door uitwisselingen op velerlei terreinen: onderwijs, sport, cultuur, gezondheidszorg, godsdienst, sociale ondersteuning, Nederlandse taal. De heer Van Dam zorgt onder andere voor de leermiddelen, native speakers, studentenuitwisselingen, neemt examens af voor de Nederlandse Taalunie in Pskov, onderhoudt contacten met de gemeente Pskov en het consulaat in St. Petersburg, ontvangt Pskovse deelnemers aan de Nijmeegse 4Daagse. Daarnaast zet hij zich in voor hulp aan weeskinderen, 'moeilijke kinderen', kinderen met beperkte mogelijkheden. De heer Van Dam heeft er voor gezorgd dat er ook een samenwerking met het Jeugdcentrum in Pskov tot stand is gekomen.

Door de oprichting van de SSNP is er ook een vriendschapsband ontstaan tussen het Nijmeegs Kamerkoor en het Pskovse koor. De heer Van Dam regelde logistiek alles voor de wederzijdse bezoeken, zoals de reizen en overnachtingsmogelijkheden bij de diverse koorleden.

Zijn activiteiten worden niet alleen door de gemeente Pskov op prijs gesteld, maar ook vele inwoners van Pskov zijn hem hier dankbaar voor.

De heer Van Dam ontving de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van burgemeester Bruls op de bijeenkomst voor het 30-jarig bestaan van de Stichting Stedenband Nijmegen-Pskov op zaterdag 14 oktober 2017 om ± 16.45 uur in café Groenewoud, Groenewoudseweg 227, Nijmegen.