Datum:

Maandagenda gemeenteraad

De gemeenteraad organiseert van onderstaande politieke avonden. Wilt u spreken bij de raad over één van de onderwerpen? Meld u dan voor dinsdag 3 september aan via griffie@nijmegen.nl
In de kalender vindt u de volledige agenda, de stukken en live uitzendingen.

kalender

kalender Het inloggen is geannuleerd.

Woensdag 4 september organiseert de gemeenteraad een Politieke Avond waar er o.a. gelegenheid is om in te spreken. Daarnaast  staan de volgende onderwerpen op de agenda

Agenda

Tabel agenda politieke avond
TijdOnderwerp
18.00 uurInspraak over diverse onderwerpen
18.00 uurInspraak cultuurvisie
18.30 uurVragenhalfuurtje
18.45 uurVersterking regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen
19.00 uurCommissie Waalsprong/Waalfront met o.a. inspraak
19.30 uur Energietransitie met onder ander Voortgangsbrief Nijmegen aardgasvrij
19.45 uurRegionaal risicoprofiel 2020 en regionaal beleidsplan
20.00 uurVoortgang Economische Visie en Analyse accountmanagement en acquisitie
20.30 uurGeheimhoudingsanalyse woonboten van stadscontrol en woonboten Oostkanaaldijk - onderzoek
21.15 uurRaadsvoorstel protocol opleggen geheimhouding

Agenda

Woensdag 11 september organiseert de gemeenteraad de volgende Politieke Avond.

Tabel agenda politieke avond
TijdOnderwerp
18.00 uur Inspraak over diverse onderwerpen
18.30 uur Vragenhalfuurtje
19.00 uur Beantwoording schriftelijke vragen overlast Plein 1944
19.00uurRaadsvoorstel Ambitiedocument mobiliteit - Nijmegen Goed op weg
19.00 uur Raadsvoorstel Groei Cultuur 2020 en brief Staat van cultuur in Nijmegen
20.00 uurInitiatiefvoorstel VVD, PvdA, Stadspartij DNF, Gewoon Nijmegen 'Haal het Nijmeegse verzet bovengronds'
20.30 uurEvaluatie spitsknip Griftdijk
21.00 uur Debatstuk VVD: Veiligheidsplan 2018-2022

 

tabel agenda politieke avond
TijdOnderwerp
19.30 uurDuidingsdebat Zomernota

Woensdag 25 september organiseert de gemeenteraad een Politieke Avond vanaf 19.30 uur, waarbij de besluitronde centraal staat. De definitieve agenda van de besluitronde leest u hier vanaf donderdag 12 september. 

Vooralsnog staan de volgende stukken op de agenda:

Hamerstukken ( worden alleen afgehamerd en niet besproken)   

 • Raadsvoorstel onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de waterschapsverkiezingen 2019 
 • Raadsvoorstel straatnaamgeving Zuster Hélenapad
 • Raadsvoorstel subsidiemiddelen provincie Gelderland regioprogramma Rijk van Nijmegen herdenkt 75 jaar vrijheid
 • Raadsvoorstel bestemmingplan Nijmegen Vossenpels Oost
 • Raadsvoorstel aanpassingen rechtspositieregeling raads- en commissieleden
 • In de vraagbaak leest u onder andere 
  • Hoe de gemeenteraad werkt
  • Hoe u kunt inspreken bij een politieke avond
  • Hoe u op bezoek kunt bij de gemeenteraad en meer.
 • Kijk wie de gemeenteraadsleden zijn
 • Bij de overzichten vindt u onder andere
  • De raadsbesluitenlijst
  • De raadsnotulen
  • De amendementen en moties en meer