Datum:

Maandagenda gemeenteraad

De gemeenteraad organiseert onderstaande politieke avonden. Wilt u inspreken bij de raad over een van de onderwerpen? Meld u dan aan voor dinsdag 4 februari via griffie@nijmegen.nl
In de kalender vindt u de volledige agenda, de stukken en live uitzendingen.

kalender

kalender Het inloggen is geannuleerd.

Woensdag 5 februari 2020 organiseert de gemeenteraad een Politieke Avond waar er onder andere gelegenheid is om in te spreken.

Agenda

tabel agenda politieke avond
TijdOnderwerp
18.00 uur

Inspraak over diverse onderwerpen
Regionale samenwerking

18.30 uur

Vragenhalfuurtje

19.00 uur

Presentatie Rekenkamerrapport Toegang tot Wmo
Beantwoording schriftelijke vragen Natuurspeeltuin Neerbosch-Oost

Agenda

Woensdag 12 februari 2020 organiseert de gemeenteraad de volgende Politieke Avond.

Tabel agenda politieke avond
TijdOnderwerp
18.00 uur

Toelichting Omgevingsvisie
varianten Graafseweg

18.30 uur 

Vragenhalfuurtje

19.30 uur

brief evaluatie jaarwisseling 2019-2020
raadsvoorstel zienswijze Meerjarenstrategie 2020-2023 GGD Gelderland Zuid
raadsvoorstel voortgang grote projecten

20.30 uur

raadsvoorstel Rekenkamerrapport Toegang tot Wmo
Raadsvoorstel beleidsmatige en financiële kaders voor de meerjarenbegroting MGR 2021- 2024
raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nijmegen West - 8 (hoek Energieweg - Wolfskuilseweg, Tiemstrapand)

 

Woensdag 4 maart 2020 organiseert de gemeenteraad de laatste Politieke Avond vanaf 19.30 uur, waarbij de besluitronde centraal staat.

Agenda

De definitieve agenda van de besluitronde kunt u lezen vanaf donderdag 13 februari.

Vooralsnog staan de volgende stukken op de agenda:

Hamerstukken (worden alleen afgehamerd en niet besproken)

 • raadsvoorstel suppletie-aanvraag bommenregeling 2020
 • raadsvoorstel wijziging verordening winkeltijden Nijmegen 2016 (standplaatsen en nachtwinkels)
 • raadsvoorstel aanpassing Gemeentelijke Regeling GGD Gelderland Zuid per 1-1-2020

Meer op de pagina van de gemeenteraad.  

 • In de vraagbaak leest u onder andere 
  • Hoe de gemeenteraad werkt
  • Hoe u kunt inspreken bij een politieke avond
  • Hoe u op bezoek kunt bij de gemeenteraad en meer.
 • Kijk wie de gemeenteraadsleden zijn
 • Bij de overzichten vindt u onder andere
  • De raadsbesluitenlijst
  • De raadsnotulen
  • De amendementen en moties en meer