Datum:

Maandagenda gemeenteraad

De gemeenteraad organiseert onderstaande politieke avonden. In plaats van in te spreken op het stadhuis kunt u uw reactie schriftelijke of via een videoboodschap inbrengen. Mail uw reactie naar griffie@nijmegen.nl.
De gespreksrondes vinden digitaal plaats zonder publiek. De besluitrondes zijn in de raadzaal met aanpassingen. Alle vergaderingen zijn online te volgen.
In de kalender vindt u de agenda, de stukken en live uitzendingen.

kalender

kalender Het inloggen is geannuleerd.

Woensdag 17 juni organiseert de gemeenteraad een Politieke Avond waar er onder andere gelegenheid is om in te spreken. De volgende onderwerpen staan op de agenda.

Agenda

agenda politieke avond

Aanvangstijd

Onderwerp

17.30 uur

Technische toelichting Voortgangsmonitor

18.00 uur

Inspraak (schriftelijk), vragenhalfuurtje

18.30 uur

Energietransitie

19.00 uur

Startnotitie binnensportaccommodaties, raadsvoorstel ontwikkelingen Spoorkuil (Bottendaalse kant)

20.00 uur

Woonprogramma/kaderstelling prestatieafspraken, debatstuk: het gebruik van bladblazers bij groenbeheer, raadsvoorstel strategische aankopen

Woensdag 24 juni organiseert de gemeenteraad een besluitronde vanaf 19.30 uur, waar het Koersdocument 2021 en de Voortgangsmonitor 2020 worden besproken.

Agenda

Woensdag 1 juli 2020 organiseert de gemeenteraad een Politieke Avond.

Agenda politieke avond

Aanvangstijd

Onderwerp

18.00 uur

Vragenhalfuurtje

18.30 uur 

Energietransitie met onder andere raadsvoorstel planexploitatie aardgasvrij

19.00 uur

Raadsvoorstel realisatie poppodium Merleyn, schriftelijke vragen Grijze Wolven

19.45 uur

Raadsvoorstel wet voorkeursrecht gemeente Stationsgebied, debatstuk kansgelijkheid

20.30 uur

Raadsvoorstel brede basisteams volwassenen, Initiatiefvoorstel Stolpersteine, dienstverleningsovereenkomst MGR - Werkbedrijf 2021 in relatie tot wensen en bedenkingen raad 18 december 2019 

21.30 uur

Commissie Waalsprong/Waalfront met raadsvoorstel gewijzigde vaststelling, bestemmingsplan Buitengebied Valburg - 20 (Transformatorstation afslat A15)

 

Woensdag 8 juli 2020 : Politieke Avond vanaf 14.00 uur, waarbij de besluitronde centraal staat. bekijk vanaf donderdag 2 juli de definitieve agenda van de besluitronde.

 • In de vraagbaak leest u onder andere 
  • Hoe de gemeenteraad werkt
  • Hoe u kunt inspreken bij een politieke avond
  • Hoe u op bezoek kunt bij de gemeenteraad en meer.
 • Kijk wie de gemeenteraadsleden zijn
 • Bij de overzichten vindt u onder andere
  • De raadsbesluitenlijst
  • De raadsnotulen
  • De amendementen en moties en meer