Datum:

Ons Nijmegen, Stad van Iedereen; GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 sluiten coalitieakkoord

GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 vormen de nieuwe coalitie  in Nijmegen. De partijen sloten een akkoord waarin de ambities van de drie partijen èn de ideeën van Nijmeegse organisaties en zoveel mogelijk Nijmegenaren èn de inbreng van andere politieke partijen in de gemeenteraad tot één geheel zijn gesmeed. Daarmee ligt er een ambitieus en breed gedragen verhaal van een trotse en gastvrije stad die barst van het groen en van de cultuur. En vooral, een verhaal dat van iedereen is.  

In gesprek met de stad

De afgelopen jaren is al gewerkt aan een mooier, schoner, veiliger, duurzamer, groener en prettiger Nijmegen. Die lijn houden we vast. Met extra stappen en daadkracht waar dat kan. Dat doen we niet alleen, maar met de stad. Bijvoorbeeld via MijnWijkplan met meer ruimte om mee te praten en ideeën in te brengen. Er komen inwonerberaden. En als Nijmegenaren denken dat zij taken slimmer of beter kunnen uitvoeren dan de gemeente, bieden wij daarvoor de ruimte.

Klimaat, groen en biodiversiteit

Ook in Nijmegen hebben we last van de gevolgen van klimaatverandering. Daarom gaan we de stad nog meer vergroenen, onder meer door veel nieuwe bomen te planten. Daardoor is er meer schaduw en minder hitte in de stad en voelen meer diersoorten zich er thuis. Ook doen we extra ons best om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. We stimuleren hergebruik in plaats van weggooien en iedere Nijmegenaar kan straks één keer per jaar gratis grofvuil laten ophalen.

Energie en warmtetransitie

Stroom, gas en olie wordt alleen maar duurder en is bovendien vervuilend. Daarom gaan we bewoners, bedrijven en organisaties helpen om te verduurzamen en gaan we dit subsidiëren. Huishoudens die te maken hebben met energiearmoede krijgen prioriteit. We starten 8 projecten om in totaal 10.000 woningen aardgasvrij te gaan verwarmen. En we organiseren het Nijmeegs klimaatberaad, om de kennis van onze inwoners, bedrijven en organisaties te kunnen benutten voor een duurzaam Nijmegen. We investeren in warmtenetten en het duurzaam opwekken van energie. We willen in 2045 energieneutraal en aardgasvrij zijn.

Goed wonen en leven voor iedereen

Veel Nijmegenaren zijn op zoek naar een woning. Daarom zijn er in Nijmegen tot 2040 15.000 nieuwe woningen nodig. Die komen voor een groot deel in het Stationsgebied, Winkelsteeg/Kanaalzone, Waalsprong en Waalfront en op vrijkomende locaties in de stad. Van die woningen wordt tweederde betaalbare koop en huur. Dukenburg krijgt een extra impuls. Ook komt er meer woonruimte voor spoedzoekers, daklozen, statushouders en andere speciale doelgroepen. We maken in de wijken meer plekken om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. We laten kinderen meedenken over de inrichting van speelplekken. Er komt een duurzaam nieuw zwembad in Winkelsteeg, dat verwarmd wordt met restwarmte van bedrijven.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Nijmegen is een snelgroeiende stad die we voor iedereen bereikbaar willen houden. Daarom geven we meer ruimte aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. We zorgen voor goede doorstroming van het verkeer, dat geeft ook schonere lucht. We gaan meer laadpalen plaatsen en op meer plekken in de stad deelauto’s en deelfietsen aanbieden.

Binnenstad

We hebben een prachtige historische binnenstad, waar alles samenkomt: wonen, werken, winkelen, ontspannen en ontmoeten. We gaan die binnenstad nog aantrekkelijker, groener én veiliger maken voor bewoners, ondernemers, werknemers en bezoekers. We gaan het Valkhofkwartier, de route Burchtstraat - Augustijnenstraat en Plein 1944 (inclusief het busplein), de Ziekerstraat, het Vlaams Kwartier en het Joris Ivensplein aantrekkelijker inrichten. Er komen meer fietsparkeerplekken en we gaan overlast in de binnenstad tegen. In de ringstraten, beginnend met de Tweede Walstraat krijgen voetgangers, bewoners en ondernemers voorrang.

Cultuur en erfgoed

Cultuur verbindt, is leerzaam en brengt levendigheid in de wijken. Daar gaan we flink in investeren: in nieuwe vestigingen van de Lindenberg en de bibliotheek in Nijmegen-Noord en Dukenburg, in de Schouwburg en in meer ateliers en broedplaatsen voor kunstenaars. We zorgen dat er in Nijmegen een cultuuraanbod is voor iedereen. We investeren in het erfgoed dat Nijmegen uniek maakt als oudste stad van Nederland en in Nijmeegse volkscultuur, zoals carnaval, het Nimweegs dialect en het Nijmeegse lied. We ontwikkelen een nachtvisie en zetten urban culture sterker neer.

Eerlijke kansen voor iedereen

Wij willen Nijmegenaren eerlijke kansen bieden. Dat begint bij goed onderwijs, een betaalbare woning en het zo veel mogelijk voorkomen van armoede. Daarom bieden we kinderen die dit nodig hebben, naast het lesprogramma op school, extra’s die goed zijn voor hun ontwikkeling, zoals sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en een gezonde schoollunch. Stagediscriminatie gaan we tegen. Ook zetten we fors in op snel goede hulp bij (dreigende) schulden, zoals de financieel experts in de wijk. Via het Jongerenperspectieffonds kunnen jongeren met schulden zo snel mogelijk met een schone lei verder. We breiden de Meedoenregeling uit en zorgen ervoor dat de verschillende inkomensaanvullende regelingen toegankelijker worden.

Zorg en welzijn

Iedere Nijmegenaar telt mee en verdient goede zorg. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie of uitsluiting. We organiseren de zorg dichtbij mensen, met een belangrijke rol voor de buurtteams en GGZ in de wijk. We willen voorop lopen bij de hervorming van de Jeugdzorg. We plaatsen zoveel mogelijk kinderen die veel zorg nodig hebben niet in instellingen, maar in gezinshuizen en pleeggezinnen. We zetten ons in om gezondheidsverschillen tussen Nijmegenaren te verkleinen. We besteden extra aandacht aan jongeren, die veel last hebben gehad van de coronapandemie. We zorgen ervoor dat de zorg voor ouderen dichtbij huis komt en beter bereikbaar wordt. Er komt een onafhankelijke ombudsman (m/v/x).

Ondernemerschap en mismatch arbeidsmarkt

We hebben onze ondernemers hard nodig om onze stad nog mooier te maken. We hebben een hardwerkende MKB-sector: starters, groeiende en gevestigde ondernemers geven we allemaal ruimte. We willen dat zij kunnen uitblinken en de omslag naar een circulaire productie en dienstverlening kunnen maken. Het is steeds moeilijker goede medewerkers te vinden. Daar gaan we ondernemers bij helpen. Zo helpen we ook de mensen die wel willen en kunnen werken, maar nu geen baan hebben. Voor wie die stap moeilijk te maken is, gaan we verder met het vorig jaar gestarte project ‘Doe je mee?’. Nijmegen staat bekend als een bruisende stad met een krachtige Health en High Tech sector. Dat willen we verder versterken en we willen de talenten in onze stad behouden.

Financiën

We gaan de komende jaren fors extra investeren, in wonen, klimaat, energietransitie, bereikbaarheid, luchtkwaliteit en zorg en welzijn voor de mensen die dat nodig hebben. We schaffen ook de hondenbelasting af. Wij zien dat als een belasting op dierenliefde die niet goed uit te leggen is. Dit alles is een uitdaging, maar we denken dat het kan en zullen er alles aan doen om Nijmegen nog mooier, groener en socialer te maken, samen met iedereen in deze prachtige stad.

Beoogde portefeuilleverdeling

Hubert Bruls, burgemeester

Openbare Orde & Veiligheid, Dienstverlening & Publiekszaken, Regionale Samenwerking & Externe Betrekkingen, Juridische Zaken, Onderzoek & Statistiek

Noël Vergunst (GroenLinks)

Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Cultuur

Cilia Daemen (GroenLinks)

Welzijn, Klimaatadaptatie en Stadsvergroening, Mobiliteit

Jean Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen)

Openbare Ruimte, Wijken, Participatie, Vastgoed, Sport en Accommodaties, Dierenwelzijn, Faciliteiten

John Brom (Stadspartij Nijmegen)

Werk & Inkomen, Armoedebestrijding, Economie, Toerisme en Binnenstad

Grete Visser (D66)

Zorg, Wonen, Onderwijs

Tobias van Elferen (D66) 

Financiën, Duurzaamheid (Energie & Milieu), Cultureel Erfgoed, Digitalisering & ICT, Personeel & Organisatie

Coalitieakkoord Ons Nijmegen, Stad van Iedereen (pdf 9 MB)