Datum:

Pilot vuurwerkvrije zones Tolhuis en Neerbosch-Oost

De gemeenteraad is akkoord gegaan met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierdoor kan het college van burgemeester en wethouders vuurwerkvrije zones aanwijzen. Er zijn 3 vuurwerkvrije zones aangewezen. Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen. 

Waarom komen er vuurwerkvrije zones in Nijmegen?

De aanwijzing is van vuurwerkvrije zones in Nijmegen is een pilot. Daarom worden er 3 zones aangewezen door het college.

Overlast door vuurwerk is haast onvermijdelijk. Elk jaar is er ook sprake van extreme overlast, waarbij brand en schade ontstaat of hulpverleners worden belemmerd in hun werkzaamheden. Veel bewoners willen graag op een veilige en verantwoorde wijze oud en nieuw vieren. Om hen daarin te helpen, worden bij wijze van experiment enkele vuurwerkvrije zones aangewezen.

Waar komen de zones?

De zones komen op de volgende locaties:

Tolhuis

  • Basisschool De Dukendonck (Tolhuis 43-55), inclusief een straal van 100 meter daaromheen
  • Gymzaal en gebouw 'Activiteitenplein' (Tolhuis 44-46), inclusief een straal van 100 meter daaromheen

Neerbosch-Oost

  • Cruijff Court (Neerbosch-Oost) en directe omgeving

Waarom heeft het college gekozen voor deze locaties?

Op de 3 gekozen locaties zijn de afgelopen jaren ongeregeldheden geweest. In Neerbosch-Oost was er een oploop waarbij hulpverleners zijn bekogeld met vuurwerk. In Tolhuis is op deze plekken meerdere keren brand ontstaan door vuurwerk.

Hoe gaat u de zones handhaven?

Het instellen van vuurwerkvrije-zones is een extra instrument. Politie en toezichthouders zullen ter plaatse altijd afwegen wat de beste manier van optreden is. Dit kan een bekeuring zijn op grond van de APV of het Vuurwerkbesluit, of een doorverwijzing naar Bureau Halt. De zones die nu ingesteld zijn, hebben al extra aandacht. 

Komen er meer zones als het een succes is?

Er volgt na de jaarwisseling eerst een evaluatie, waarna we een besluit nemen over de vuurwerkvrije zones in de toekomst.

Mag er vuurwerk worden afgestoken in privé tuinen, gelegen in een vuurwerkvrije zone?

Ja, dat mag. De APV is alleen van toepassing op de openbare weg, niet op privéterrein.

Kunnen bewoners melding maken van vuurwerkoverlast?

Vuurwerkoverlast kan tussen 1 december 2018 en 31 januari 2019 gemeld worden via de Meld & Herstel app van de gemeente. In de app is een aparte categorie Vuurwerk toegevoegd. Deze meldingen worden bekeken door de gemeente en waar mogelijk komt er snel actie op. U kunt ook vuurwerkoverlast melden via  telefoon 14 024 en de website van de gemeente.

Bel bij direct gevaar altijd de politie telefoon 112.