Datum:

Samenwerking voor een betere woningmarkt, Woondeal 2.0

Nijmegen blijft de aankomende jaren flink doorgroeien. De druk op de woningmarkt is daardoor onverminderd groot. Daarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt met het Rijk en de regio om de woningbouw te versnellen. Naast afspraken over voldoende woningen, maakten de partners afspraken over betaalbare woningen en circulariteit. 

In 2020 sloten het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeenten hun eerste Woondeal. Met deze Woondeal is er een samenwerking die gericht is op het bouwen van meer woningen in de regio. Overheden werken hierbij intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. Sindsdien is duidelijk geworden dat de opgave groeit en extra inzet vraagt. Mede daarom is er een minister voor Volkshuisvesting gekomen. Deze ontwikkeling vroeg om een actualisatie van lopende afspraken.

Grootschalige woningbouw

Tot en met 2030 komen er in de regio 33.000 woningen bij, waarvan – inclusief studentenhuisvesting – zo’n 13.000 in Nijmegen. Een belangrijk deel van deze woningen komen op de grootschalige woningbouwlocaties Stationsgebied Nijmegen en Kanaalzone-Zuid (Winkelsteeg). Ook in de andere gemeenten komt er extra inzet voor verschillende woningbouwlocaties. In totaal investeert het Rijk 400 miljoen euro in de regio waarvan bijna 175 miljoen euro in Nijmegen. Daarnaast zetten de provincie Gelderland en de gemeenten extra personeel in om de woningbouw vlot te trekken.

Sociale huur

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Woondeal-afspraken is de overeenkomst tussen de gemeenten dat zij de huisvestingsopgave voor zgn. aandachtsgroepen eerlijk spreiden over de regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om huisvesting van mensen met een zorgvraag of mensen die dakloos dreigen te worden. Iedere gemeente zet zich in voor 30% sociale huur bij nieuwbouw, zodat deze aandachtsgroepen overal in de regio kansen op een woning hebben. Daarnaast realiseert elke gemeente minimaal 35% tot 40% van de nieuwe woningen als middenhuurwoning tot € 1.000 of koopwoning tot € 355.000. Daarmee krijgen jonge starters een kans.

Bovengemiddelde inzet nodig

De bouw van meer woningen en van meer betaalbare woningen vraagt een stevige inzet van alle partijen. Er zijn voldoende bouwmogelijkheden. Echter, de bouwkosten stijgen, stikstof belemmert bouwmogelijkheden, personeelstekorten spelen op veel plaatsen. Rijk, provincie en gemeenten bundelen hun krachten om deze problemen op te lossen. Bijvoorbeeld door via splitsen of delen bestaande woningen beter te benutten. De Woondeal helpt om dan belemmerende regelgeving op te lossen.

Ondersteuning van corporaties en bouwbedrijven

De woningcorporaties en bouwers in de regio ondersteunen de ambities die zijn opgenomen in de Woondeal. De gemeenten in de regio zijn daar blij mee. Zij moeten immers de Woondeal voor een groot deel uitvoeren.