Datum:

Gemeenteraad Nijmegen wil verder met burgemeester Bruls

Burgemeester Bruls is door de gemeenteraad van Nijmegen voorgedragen voor herbenoeming voor een periode van 6 jaar. Dit heeft de gemeenteraad op 13 december besloten.

In mei 2018 is burgemeester H.M.F. Bruls 6 jaar burgemeester van Nijmegen en dan loopt zijn 1e termijn af. De gemeenteraad heeft daarom een herbenoemingsprocedure opgestart. Een Vertrouwenscommissie uit de raad, met daarin SP, GroenLinks, D66, CDA, PvdA, Stadspartij DNF, VSP, VVD en Gewoon Nijmegen, heeft zich gebogen over de herbenoeming. De Vertrouwenscommissie heeft zich een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester, onder andere op basis van de functioneringsgesprekken die de fractievoorzitters gevoerd hebben met de burgemeester. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de burgemeester zelf en met de Commissaris van de Koning, de heer C.G.A. Cornielje.

Voordracht herbenoeming

De Vertrouwenscommissie beval aan burgemeester H.M.F. Bruls voor een periode van 6 jaar te herbenoemen. Over deze aanbeveling is besloten gesproken en gestemd in de gemeenteraad op 13 december 2017. De gemeenteraad staat  achter de voordracht voor deze herbenoeming. Burgemeester Bruls heeft aangegeven de herbenoeming graag te aanvaarden. De aanbeveling wordt nu via de Commissaris van de Koning gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.