Datum:

Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein De Grift voorgelegd voor bestuurlijke vaststelling

Het college heeft de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan voor uitbreiding van bedrijventerrein De Grift beantwoord. Met de beantwoording van de zienswijzen kan het bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein De Grift met bijbehorende milieueffectrapportage (PlanMER) nu ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Wat bevat het bestemmingsplan?

Het betreft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, een nieuwe procedure in de Crisis- en Herstelwet (Chw). Dit betekent dat hiermee vooruit gelopen wordt op de Omgevingswet. Dit biedt de mogelijkheid om milieunormering in het plan op te nemen. Dit is gedaan voor stikstof, geur en geluid. Wat voor bedrijven zich in de toekomst gaan vestigen, moet altijd passen binnen de milieunormen zoals opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan.
Door dit bestemmingsplan kan het huidige bedrijventerrein De Grift uitbreiden. De voorgenomen uitbreiding is een logisch vervolg op wat er in de directe omgeving van het huidige bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf eo en Park 15 gebeurt. Met het aanwezige windpark en zonnepark liggen er kansen een groen bedrijvenlandschap in De Grift te ontwikkelen. Dit is ook vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. In het bestemmingsplan zijn de zienswijzen verwerkt die eerder tijdens de ter inzage legging zijn ingediend.

Noël Vergunst, wethouder Stedelijke ontwikkeling: “Dit bestemmingsplan laat zien dat we willen werken aan een levendig en groen werkgebied in Nijmegen Noord. Door dit plan komen er ook meer banen, En we zorgen ook voor goede en groene vernieuwingen die goed zijn voor de omgeving.”

Afstemming met bedrijven en omwonenden

Om tot het nieuwe bestemmingsplan te komen, zijn op verschillende momenten gesprekken gevoerd met bedrijven en bewoners. Ook hebben we in mei 2022 en in maart 2023 een inloopbijeenkomst georganiseerd . De informatie die hiermee is opgehaald, is samen met de zienswijzen verwerkt in het bestemmingsplan voor de uitbreiding.

Meer informatie

Kijk dan op Mijn Wijkplan voor de actuele status van de uitbreiding bedrijventerrein De Grift. Ook kunt u contact opnemen via degrift@nijmegen.nl