Datum:

Koninklijke onderscheiding voor de heer Willem van Wely

De heer W.J.D. van Wely (83) ontving dinsdag 18 juni 2019 de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Seniorenvereniging van Willem Smit Bedrijven.
 
De heer Van Wely is sinds 2001 gepensioneerd en vanaf dat moment voorzitter van de seniorenvereniging Willem Smit Bedrijven. Hij zorgt voor vele activiteiten voor de gepensioneerden. Hij organiseert daar onder andere een jaarlijkse reünie, de kerstviering, soosbijeenkomsten, bingo's en fietstochten. Bij al deze activiteiten is hij de grote motivator.

Ook de uitgave van het 'soosnieuws' is daarbij van groot belang voor het delen van allerlei informatie. Hierbij nam de heer Van Wely het voortouw en stimuleerde leden artikelen te schrijven.
Bij overlijden van een lid of een naaste hiervan ging hij naar de uitvaart en zorgde ervoor andere leden op de hoogte te stellen van het overlijden. Bij ernstige ziekte van een gepensioneerde zorgde de heer Van Wely voor een blijk van medeleven namens de vereniging. 
Als voorzitter van de vereniging zorgde hij er ook voor dat bedrijven hun jaarlijkse donaties overmaakten. Bedrijven die niet tot de ‘Willem Smit Bedrijven’ behoorden, maar hier wel een relatie mee hadden, werden ook gevraagd om zo nu en dan een bingo te organiseren. 
Het uitstekende geheugen van de heer Van Wely zorgt er voor dat de stichting Willem Smit Historie Nijmegen altijd een beroep op hem kan doen om vermeldenswaardige historische feiten op te speuren. Weet hij het zelf niet, dan weet hij wel aan wie hij het kan vragen.
Mede dankzij de tomeloze, onbaatzuchtige inzet van de heer Van Wely is er bij de gepensioneerden van de seniorenvereniging Willem Smit geen sprake van vereenzaming van ouderen.

De heer Van Wely ontving zijn Koninklijke onderscheiding op dinsdag 18 juni 2019 om 15.30 uur uit handen van locoburgemeester Tiemens bij de afscheidsreceptie ter gelegenheid van de opheffing van de seniorenvereniging van Willem Smit Bedrijven eind 2019, in zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen.