Datum:

Winkelsteeg meest kansrijke locatie voor nieuw zwembad

Voor de nieuwbouw van het zwembad als vervanging van de huidige zwembaden Dukenburg en West is Winkelsteeg als meest kansrijke locatie naar voren gekomen. Dit blijkt uit een locatiestudie welke is uitgevoerd door de gemeente Nijmegen.

De huidige zwembaden Dukenburg en Nijmegen-West zijn gedateerd en voldoen niet aan de huidige eisen ten aanzien van energiezuinigheid, duurzaamheid en gebruik. Een nieuw zwembad in de Winkelsteeg vervangt beide zwembaden. Het gebied is goed bereikbaar vanuit verschillende stadsdelen, als Dukenburg, Nijmegen-Nieuw-West en de wijk Neerbosch-Oost. 

Binnen Winkelsteeg worden 3 locaties gezien die kans bieden om een zwembad te realiseren in combinatie met andere functies. Dit zijn de locatie naast de Jan Massinkhal, het parkeerterrein aan de Boekweitweg en in park Winkelsteeg (sportveld aan Vossendijk). Al deze locaties hebben de potentie om naast de functie van zwembad ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Winkelsteeg. Deze 3 locaties worden in een vervolgonderzoek verder uitgewerkt. 

Wethouder Velthuis: ”De Winkelsteeg is een perfecte plek voor het nieuwe zwembad, het ligt ongeveer tussen de huidige zwembaden Dukenburg en Nijmegen-West in. Dit nieuwe zwembad biedt veel kansen voor de waterminnende Nijmegenaar maar ook voor de nieuwe stadswijk die hier wordt gebouwd.” 

Het nieuwe zwembad krijgt een 50 meter wedstrijdbad, een instructiebad en een recreatiebad. Van een zwembad maken veel verschillende mensen gebruik. Daarom is er gesproken met de diverse gebruikersgroepen, huidige exploitanten, KNZB, de seniorenraad, Stichting leergeld en de focusgroep Toekomstvisie Zwembad West. Zij worden ook betrokken bij de verdere uitwerking van de 3 locaties. Uitgangspunt is dat het nieuwe zwembad eind 2026 beschikbaar komt.