Subsidie uit noodfonds maatschappelijke organisaties

Heeft u een maatschappelijke organisatie in de gemeente Nijmegen? En heeft uw organisatie grote financiële problemen doordat u meer moet betalen voor energie? Dan kunt u subsidie aanvragen uit het noodfonds tot en met 31 maart 2023. U kunt online aanvragen met DigiD of eHerkenning.

Aanvragen

Aanvragen

Wat u moet weten

 • De subsidie is voor de periode december 2022 tot en met maart 2023. Ook als u de subsidie in 2023 aanvraagt, kunt u een bedrag aanvragen voor deze hele periode
 • De subsidie is bedoeld om uw organisatie te helpen uw extra energiekosten te betalen
 • Er is geen vast subsidiebedrag. U zet in uw aanvraag zelf het bedrag dat u denkt nodig te hebben

Voorwaarden

 • U heeft een maatschappelijke organisatie of vereniging. Uw organisatie of  vereniging is dus niet (alleen) gericht op winst maken. U heeft bijvoorbeeld een theater, ijsbaan, musea, gezondheidscentrum of wijkcentrum
 • U kunt laten zien dat u maatregelen heeft genomen of gaat nemen om minder energie te gebruiken in uw organisatie
 • U kunt bewijzen dat de hogere energiekosten zorgen voor grote financiële problemen voor uw organisatie

Meesturen

 • overzicht verwachte inkomsten en kosten in 2022 en 2023 (begroting)
 • energierekeningen 2019-2022
 • ingevulde bijlage subsidie noodfonds organisaties
 • jaarrekeningen 2019-2021. Heeft u deze niet? Vul dan ook het onderdeel 'Vermogen' in van de bijlage subsidie noodfonds organisaties
 • energiecontracten 2019 tot nu

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan bij de gemeente Nijmegen? Stuur dan ook mee:

 • het nieuwste uittreksel Kamer van Koophandel (KvK)
 • de nieuwste statuten (verantwoordelijkheden, doelstellingen en welke procedures er in uw bedrijf/organisatie zijn)
 • een recent bankafschrift

Als u vragen heeft

Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij de gemeente Nijmegen. Heeft u geen vaste contactpersoon? Mail dan naar noodfondsinstellingen@nijmegen.nl

Regels